Reviews van cliënten

Reviews van cliënten

Onderstaand een overzicht van reviews die cliënten over Atlas Zone Therapie  hebben geschreven.

I consider we are very lucky that Dr.Wim came to Kerala INDIA During some of his holidays, I was able to show my wife's headache. There is a good change. We are indebted to him. He made us understand very clearly how a headache comes and how to fix it Indeed, I consider his coming to India this time as our good fortune We have seen many doctors for this headache but now we are able to learn a clear method as well as clearly about it Thank you so much Doctor for your powerful treatment Namshi Sulfath Love from kerala india

b namshi Avatar
b namshi
2/17/2023

Vandaag mijn controle behandeling gehad bij Jolanda. Zo fijn om na lange tijd geen nekpijn meer te hebben en normaal te kunnen slapen! Mijn energie neemt met de dag weer toe en ik word weer de oude ik. Er wordt tijd voor je genomen en je wordt ook echt op je gemak gesteld. Ook al heb je geen klachten: ik kan iedereen een atlas zone behandeling aanraden!

Christy Storm Avatar
Christy Storm
2/17/2023

Na een paar aanrijdingen heb ik ruim 20 jaar getobt met nekklachten, vage lichamelijke klachten, uitval in mijn linkerlichaamshelft, verminderd gehoor en problemen met de spraak. Geen enkele behandeling hielp mij van de klachten af. De Atlas Zone Therapie heeft mijn leven totaal veranderd. De klachten waar ik dagelijks last van had, zijn verdwenen. Ik kan weer rechtop lopen en rug- en buikspieren kan ik aan- en ontspannen. Mijn zicht was vanaf het eerste moment beter. In de weken na de behandeling keerde weer rust in mijn lichaam terug. Ik ervaar nog steeds dat het herstel doorgaat, omdat ik mijn lichaam steeds sterker voel worden. Ik kon mij niet voorstellen dat ik ooit van mijn klachten zou afkomen en deze therapie zo'n ommekeer in mijn leven zou brengen. Absoluut een aanrader voor iedereen die met dergelijke klachten tobt.

Wieger en Karen Smeijers Avatar
Wieger en Karen Smeijers
1/17/2023

Na jarenlange klachten over mijn migraine is het dan eindelijk voorbij. Meneer van den berg heeft een goed luisterend oor en doet er alles aan zodat je met een goed gevoel de deur uitloopt. Nogmaals ik had als sinds mijn geboorte al last van duizeligheid etc… maar Wim heeft mij uit mijn leiden gebracht. Zeer aantraden!

TheRealAchie Avatar
TheRealAchie
12/17/2022

We arrived home full of gratitude for your kind, excellent expert, caring, intelligent, scintillating help. I have had dozens of treatments for back problems for 40 years. All say I will treat you and in 3–4 days you will feel improvement, but with Wim it is immediately. He got to the fundamental cause and fixed that. Others could not reach that so I never got complete relief and had to keep going back. Wim is full of light and his practise is full of light – it is a blessing to have his attention.

Peter Swan Avatar
Peter Swan
11/17/2022

Na jaren van verergerende nekklachten sinds mijn auto ongeluk, en na het proberen van alle reguliere methodes zoals fysiotherapie, manuele therapie, zelfs chiropractie was ik redelijk ten einde raad. Via een ervaringsverhaal van iemand anders op internet wam ik uit bij Atlaszone Therapie van Dr. Van de Berg, en hij heeft het met een (weliswaar pittige behandeling) voor elkaar gekregen dat ik al na de eerste behandeling vrijwel geen last meer had van de druk in mijn nek. Zo blij, dit was een verademing! Ik kan de praktijk van harte aanbevelen en hoop ook dat deze snel meer bekendheid verwerft bij de reguliere artsen, zodat zoveel mogelijk mensen hiermee geholpen kunnen worden! Hartelijke groet, Marinke

marinke Breteler Avatar
marinke Breteler
11/17/2022

A lot of clarity in the body and joy experienced right after coming out the door

J. Frank Glinkowski Avatar
J. Frank Glinkowski
10/17/2022

Wim neemt de tijd om goed naar jouw verhaal te luisteren en een diagnose te stellen. Past dan toe wat voor jouw lichaam de juiste behandelwijze is. Ik sta nu weer stevig met twee benen op de grond, heb geen klemmende kaken meer en ervaar minder hoofdpijn. Wat een verlichting!

Elisa Langeveld Avatar
Elisa Langeveld
5/21/2022

It's miraculous how my body posture was reset into a healthy state after the treatment. Within hours my energyflows regained strenght. Even after one month no differences between leg lengths could be observed. I strongly recommend this method of therapy if you want to experience less (muscle) pain and more flexibility.

Messa Lina Avatar
Messa Lina
5/17/2022

Sinds 2015 kreeg ik last van duizeligheidsaanvallen. Aanvankelijk dacht ik dat dit te maken had met het wennen aan een leesbrilletje. De duizeligheid duurde maar een paar minuutjes, maar was wel zo heftig dat ik op de grond moest gaan zitten of me heel erg goed moest vasthouden om niet om te vallen.
Via de huisarts kwam ik bij een KNO arts die dacht dat het mogelijk de ziekte van Ménière kon zijn, maar de testjes wezen dat niet uit.
Omdat er periodes waren die zonder duizeligheid verliepen heb ik het een behoorlijk tijdje aangekeken, maar langzaamaan werden de klachten frequenter en beperkte de duizeligheid me steeds meer in mijn dagelijks functioneren. Ik durfde eigenlijk niet meer in de auto te stappen, omdat ik zo snel duizelig werd dat ik nauwelijks tijd zou hebben om de auto nog aan de kant te krijgen.
Lang verhaal kort: na allerlei onderzoeken bij de huisarts en bij de neuroloog kwam ik geen steek verder. Er zijn MRI scans gemaakt, ik kreeg zelfs medicatie voorgeschreven, maar de klachten werden alleen maar erger. Soms wel 5 keer op een dag duizelig, misselijk, braken en een enkele aanval duurde zelfs meer dan 24 uur. Ook de medicatie hielp niets (propranolol) en leek de klachten zelfs te versterken. Uit een onderzoek bij de huisarts bleek ook dat ik een bijzonder hoge bloeddruk had. Ook had ik mijn hele leven met grote regelmaat hoofdpijn. De artsen dachten dat de duizeligheid te maken zou kunnen hebben met een vorm van migraine.
Uiteindelijk ben ik (ten einde raad) zelf op onderzoek uit gegaan en kwam al speurend op internet terecht bij Wim van den Berg. Op de site las ik een aantal verhalen die voor mij zeer herkenbaar waren. Baat het niet, dan schaadt het niet was mijn gedachte.
Een afspraak gemaakt bij Wim die meteen al zag dat mijn lichaam niet helemaal recht was. De ene arm was langer dan de andere en bij de benen idem dito. Wim heeft me behandeld en direct na de behandeling (in januari 2022) voelde ik me een totaal ander mens! Mijn atlas stond behoorlijk scheef en dat verklaarde ook het arm- en beenlengte verschil. Het is echt ongelofelijk wat de behandeling met me heeft gedaan: ik voel me 10 jaar jonger, ik heb geen seconde hoofdpijn meer gehad, ik ben totaal niet meer duizelig geweest, mijn bloeddruk is enorm gedaald naar een normaal niveau en ik voel me super stabiel en niet meer onzeker in mijn dagelijkse leven. En ik heb ook geen steenkoude handen en voeten meer!
Na een maand de controle gehad en alles was en is helemaal 100% in orde.
Had ik dit maar eerder ontdekt, dat had me een heleboel narigheid bespaard. En naast het feit dat de behandeling me enorm heeft geholpen, is Wim een bijzonder aardig en inlevend mens.
Ik ben nu bijna 4 maanden verder en het gaat ontzettend goed. Super bedankt Wim!!!

Tom Avatar
Tom
4/12/2022

Since 2015 I suffered from vertigo attacks. At first I thought this had to do with getting used to reading glasses. The vertigo lasted only a few minutes, but was so intense that I had to sit on the floor or hold on really tight so as not to fall over.
Through the GP I came to an ENT doctor who thought it could possibly be Ménière's disease, but the tests did not show that.
Because there were periods that passed without dizziness, I watched it for quite a while, but gradually the complaints became more frequent and the dizziness limited me more and more in my daily functioning. I didn't really dare to get in the car anymore, because I got dizzy so quickly that I would hardly have time to get the car to the side.
Long story short: after all kinds of examinations at the GP and the neurologist I did not get any further. MRI scans were made, I was even prescribed medication, but the complaints only got worse. Dizziness, nausea, vomiting up to 5 times a day and a single attack lasted more than 24 hours. The medication did not help either (propranolol) and even seemed to strengthen the complaints. An examination at the GP also showed that I had very high blood pressure. I have also had headaches on a regular basis throughout my life. The doctors thought that the dizziness could be related to a form of migraine.
In the end I (desperately) went to investigate myself and while searching the internet I ended up with Wim van den Berg. On the site I read a number of stories that were very recognizable to me. If it doesn't help, then it won't hurt was my thought.
Made an appointment with Wim who immediately saw that my body was not completely straight. One arm was longer than the other and the same on the legs. Wim treated me and immediately after the treatment (in January 2022) I felt a completely different person! My atlas was quite skewed and that also explained the arm and leg length difference. It's unbelievable what the treatment has done to me: I feel 10 years younger, I haven't had a headache for a second, I haven't been dizzy at all, my blood pressure has dropped to a normal level and I feel super stable and no longer insecure in my daily life. And I no longer have stone cold hands and feet!
Had the checkup after a month and everything was and is 100% in order.
If only I had discovered this sooner, it would have saved me a lot of trouble. And besides the fact that the treatment has helped me enormously, Wim is a very nice and empathetic person.
It's now almost 4 months later and things are going really well. Thank you very much Wim!!!

Tom van Disseldorp Avatar
Tom van Disseldorp
4/12/2022

Ik had altijd druk op mijn schedelrand, spanning op mijn kaken, een trillend spiertje in mijn hals en mijn nek was bij het draaien altijd wat pijnlijk.
Van een vriendin hoorde ik bijzondere verhalen over de fantastische behandeling bij Wim. Al na zijn eerste behandeling was de spanning en druk weg, het trillende spiertje heb ik nooit meer gezien. En daarnaast sliep ik veel dieper en beter. Aanrader eerste klas! Wim oefent zijn vak uit met hart en ziel, neemt alle tijd en gaat zorgvuldig te werk.

Edith van den Anker Avatar
Edith van den Anker
2/09/2022

It's miraculous how my body posture was reset into a healthy state after the treatment. Within hours my energyflows regained strenght. Even after one month no differences between leg lengths could be observed.
I strongly recommend this method of therapy if you want to experience less (muscle) pain and more flexibility.

Messa Lina Avatar
Messa Lina
2/06/2022

Blij en dankbaar….
Vorig jaar twee behandelingen gehad en bijna twee weken geleden een derde behandeling en het lijkt wel of toen het kwartje is gevallen in mijn lichaam!! Vorig jaar bleek ik een beenlengteverschil van
2 cm te hebben. Klachten voornamelijk (chronische) hoofdpijn/moe in hoofd/watten hoofd. Piep in linkeroor en last van heup. Hoofdpijn was voor mij de belangrijkste issue. Zeker resultaat na behandelingen vorig jaar. Geen heuppijn meer, piep in oor weg, hoofdpijn ook minder, maar bleef wel aanwezig. Naast een lichamelijk verschil zeker ook geestelijk. Voel minder stress in mijn lijf (rustiger), maak mij minder druk en ben assertiever geworden. Besloten om nogmaals naar Wim te gaan. Bleek dat rotatie van de atlas iets was verschoven, waardoor beenlengteverschil nu 0,5 cm.
Wim legde uit dat als het al jaren niet goed heeft gezeten, het lichaam een soort geheugen heeft en soms weer gaat neigen naar de oude situatie. Dit hoeft niet, maar kan wel. Naast een hoofd/kaak-behandeling ook een behandeling aan de atlas via apparaat. Het lijkt wel of dit een soort ‘fine tuning’ was, wat mijn lichaam nodig had. Nu ruim een week verder en voel zo’n groot verschil. Hoofd voelt veel beter en slaap ook beter/dieper.
Hierdoor lekkerder in mijn vel en meer energie !
Wat ik ook wil meegeven is dat ieder lichaam anders is en er zijn mensen die baat hebben en houden bij één behandeling en sommige mensen hebben meer behandelingen nodig. Of het lichaam heeft meer tijd nodig om te herstellen, waardoor je ook later pas resultaat ondervindt. Ik ben zo blij dat ik deze derde afspraak heb gemaakt, want dit is net het zetje wat mijn lichaam nodig had. Ik hoop natuurlijk dat dit gaat voortzetten, maar daar heb ik alle vertrouwen in en anders geen twijfel dat ik voor een vierde afspraak ga. Wim ik wil jou bedanken. Jij bent een fijn persoon, bij wie je je snel op je gemak voelt. Je straalt rust uit en ondanks jouw drukke schema, neem je er alle tijd voor.
Zelfs voor een lekker bakje koffie ! Hartelijke groet, Anita

Anita Avatar
Anita
1/22/2022

Zelf werkzaam als holistisch fysiotherapeut.

In 2012 kennisgemaakt met de specialiteit van Wim en erg onder de indruk. Inmiddels tientallen van mijn eigen cliënten naar Wim gestuurd met positieve feedback.

Mijn eigen ervaringen; na auto ongeluk in 2020 was ik duizelig en was mijn zicht soms even helemaal weg. Verder had ik een beperkte mobiliteit van de rotatie van mijn nek naar links. Na 1 behandeling was alle duizeligheid weg, mijn zicht weer helder, mobiliteit voor 90% terug. Na controle volledige functie terug van mijn nek.

Atlas zone therapie kan ik ieder aanraden wie duizeligheid, hoofdpijn, of nekklachten van enige aard heeft.

Wouter van der Heijden Avatar
Wouter van der Heijden
12/31/2021

De atlas zone therapie van wim is 100% aan te raden. Ik zelf had al sinds februari 2021 last van drukkende/bokkende en stekende hoofdpijn en had alles al geprobeerd en de hoop al bijna opgegeven tot dat ik de atlas zone therapie tegen kwam en gelijk een afspraak gemaakt en nu na 2 behandeling helemaal van al de klachten af en kan ik weer vrolijk verder echt 100% aan te rade
Gr Andreas

Luc Avatar
Luc
12/15/2021

Ida Fit2BHappy Bakhuisen (Leefstijlcoach Kijkduin) Avatar
Ida Fit2BHappy Bakhuisen (Leefstijlcoach Kijkduin)
10/31/2021

De resultaten zijn echt verbluffend. De energie ging weer stromen op meerdere niveaus. Fysiek voelde ik het stromen in mijn hoofd en mijn lijf. Ik heb meer toegang tot mijn energie gekregen. Ook mentaal verdwenen zorgen als sneeuw voor de zon op de dag zelf. Ik voelde me echt letterlijk en figuurlijk een ander mens na de behandeling. De lengte van mijn benen is weer gelijk, waardoor lopen en langer staan ook makkelijker gaat. Het heeft zelfs een positief effect op mijn nachtrust. Wim van den Berg is voor mij een tovenaar.

Sandra Been Avatar
Sandra Been
10/14/2021

Na méér dan 60 jaar dagelijkse hoofdpijnen en minstens 5 keer in de week een migraine/cluster aanval te hebben gehad , ben ik na lang zoeken via diverse artsen, fysiotherapeuten, acupuncturisten en andere homeopathische genezers , terecht gekomen bij drs Wim van den Berg te Maassluis. Ik sta altijd open voor nieuwe behandelingen en na de eerste sessie , bleek al , dat ik minstens 3 à 4 dagen in de week géén hoofdpijnaanval meer heb gehad. Na de 2e behandeling was ik er al een week van mijn hoofdpijn af, wat ik nog nóóit had meegemaakt . Ik heb nu wat lichte hoofdpijn , máár dat kan wèl , omdat ik de dag ervoor me gek gegeten heb met van eieren , chocolade , kaas en chocomelk , wat ik al tijden niet gedaan hebt , omdat dit de hoofdpijn aanwakkert .
Wim , ik ben je 1000x dankbaar voor de behandelingen , die je mij gegeven hebt en je hebt beslist een plaatsje in m`n hart verdient.
Vgr. Rody

Rody Roth Avatar
Rody Roth
10/01/2021

After more than 60 years of daily headaches and at least 5 times a week a migraine / cluster attack, after a long search through various doctors, physiotherapists, acupuncturists and other homeopathic healers, I ended up at drs Wim van den Berg in Maassluis . I am always open to new treatments and after the first session, it turned out that I have not had a headache attack for at least 3 to 4 days a week. After the 2nd treatment I was already a week off my headache, which I had never experienced before. I now have a slight headache , but that is possible , because the day before I ate myself crazy with eggs , chocolate , cheese and chocolate milk , which I have not done for ages , because this triggers the headache .
Wim, I am 1000 times grateful to you for the treatments you have given me and you have definitely earned a place in my heart.
cf. Rody

Rody Roth Avatar
Rody Roth
9/27/2021

Prettige ervaring. Ik had last van mijn nek en tal van daaruit voortvloeiende klachten. Mijn nek is nu veel beter en mijn klachten zijn verminderd. Het is 2 weken geleden en mogelijk zal het nog verder verbeteren

Bart Lutmers Avatar
Bart Lutmers
7/02/2021

petra sonneveld Avatar
petra sonneveld
7/01/2021

Hi, I went to see Wim in November 2020, he has put back the Atlas in his position using Swiss technics during the first appointment. I was very impressed how fast (the process takes about 1 hour) he can correct asymmetry in the body. After few weeks, The second meeting was focused on putting back broken tail bone (specific to my case). I'm very grateful to Wim. He has a deep expertise, is very kind and can understand fast the body. Last time, I went with my friend and she was also cured.

Benoît M. Avatar
Benoît M.
5/17/2021

De pijn in mijn bovenrug en nek zijn een stuk minder na de behandeling bij Wim. Erg fijne omgeving en behandeling

Jaimy Hop Avatar
Jaimy Hop
5/01/2021

Ben vorig jaar via via bij wim in de praktijk gekomen,
Wat ben ik daar nu blij mee , voel mij echt een ander mens door de behandeling .Ik had veel last van mijn onderrug en schouders en was erg stijf aan het worden,ben nu 3 keer bij wim geweest en voel me super goed en weer een stuk minder pijn in mijn lijf.
Wim bedankt mocht het nodig zijn dan kom ik zeker langs .
Groetjes suus

Suzanne Dijkstra Avatar
Suzanne Dijkstra
4/02/2021

Bedankt Wim, voor de uitstekende zorg. De afgelopen jaren heb ik veel onrust ervaren rondom mijn ruggengraat, voornamelijk in mijn nek. Veel stijfheid en spanningen wat leidde tot hoofdpijn en vermoeidheid. Ik heb een ongelofelijk verschil ervaren na het corrigeren van mijn atlas. De onrust in mijn nek is weg, ik sta stabieler op mijn voeten en het rechtop zitten kost mij veel minder moeite dan voorheen. Het voelt voor mij daadwerkelijk als een bevrijding.

Mick A. Avatar
Mick A.
4/02/2021

Hallo, na mijn bezoek met Drs. Wim van den Berg hebben er wel veranderingen plaats gevonden zoals beenlengte verschil van 2 cm opgelost waardoor mijn nek lekkerder aanvoelt maar ik slaap nu ook beter en merk dat mijn stoelgang vele malen beter is geworden dan voorheen. Bij deze wil ik Wim van den Berg nog hartelijk bedanken.

marga veenman Avatar
marga veenman
3/13/2021

Ik heb 2 atlasbehandelingen gehad bij Wim van den Berg en al na de eerste behandeling was het verschil in beenlengte (door een verkeerde houding) gecorrigeerd. Ik heb veel jaren nekklachten gehad en nu kan ik mijn hoofd weer gemakkelijk alle kanten op draaien zonder pijn. Ik ben hier heel erg blij mee! Bedankt, Wim.

Anne-Miek van Eekelen Avatar
Anne-Miek van Eekelen
3/10/2021

Dankzij Wim ben ik na 12 jaar eindelijk van de pijn in mijn onderrug af. Wim is een rustige, relaxte man die je op je gemak stelt en zijn werkwijze goed uitlegt. Het lengte verschil in mijn benen is opgelost, waardoor ik nu stevig op 2 benen sta als ik stilsta. (Ipv dat ik sta te wiebelen van mijn ene naar mijn andere been) En voor de dames onder ons, zelfs de pijn in mijn buik en rug tijdens ons maandelijkse momentje is aanzienlijk minder geworden! Ik raad deze behandeling iedereen aan!

Nikki Hoff Avatar
Nikki Hoff
2/27/2021

Begin oktober voor het eerst bij Wim van den Berg geweest. Na vele jaren met regelmaat hoofdpijnen te hebben gehad. Diverse therapeuten te hebben afgelopen,wat verder geen resultaten had gebracht en alleen maar ergernis gaf,via een reclame spot bij hem terecht gekomen. Met de gedachte baad het niet dan schaadt het niet. Oorzaak van het gedoe een zwaar motorongeluk in mijn jeugd met als gevolg een nektrauma. Inmiddels ben ik 53 jaar oud dus......... Het resultaat tot nu toe is echt heel bijzonder ik kan mijn hoofd/nek weer alle kanten opdraaien en de zeurende hoofdpijn is tot nu VERDWENEN !!! Nogmaals bedankt Wim van den Berg

Marcel Avatar
Marcel
12/08/2020

Hi, I went to see Wim in November 2020, he has put back the Atlas in his position using Swiss technics during the first appointment. I was very impressed how fast (the process takes about 1 hour) he can correct asymmetry in the body. After few weeks, The second meeting was focused on putting back broken tail bone (specific to my case). I'm very grateful to Wim. He has a deep expertise, is very kind and can understand fast the body. Last time, I went with my friend and she was also cured.

Benoit Massart Avatar
Benoit Massart
11/19/2020

hallo, ik ben cora witter en ben 23 september j.l bij wim van den berg ik de praktijk geweest voor een behandeling van de atlas.
na zo ongeveer 30 jaar pijn in mijn gehele lichaam en vele behandelingen verder met diagnose firbromialgie, nu eindelijk verlost van mijn pijn klachten .
ik sta weer met beide benen letterlijk stevig op de grond kan weer met gemak de trap op en af zelfs met een volle wasmand. de pijn in nek en rug zijn weg en ik kan mijn hoofd weer vrij draaien.
ik kan mijn hobby "mime" weer uitoefenen.
ik ben weer een blij mens met hoop in de toekomst.
met grote dank aan Wim.

Cora Witter Avatar
Cora Witter
11/07/2020

Onlangs heb ik een atlas behandeling gehad van Wim van den Berg. Ik bleek een behoorlijk beenlengte verschil te hebben. Dat was na de eerste behandeling helemaal weg en dat is zo gebleven! Mijn houding is nog nooit zo stevig en recht geweest als nu, een heerlijk gevoel. Mijn lichaam is weer in evenwicht. Professioneel en zeer de moeite waard!

Linda Weekers Avatar
Linda Weekers
11/04/2020

Op 17/11/2017 een ernstig auto-ongeval gehad met zware whiplash als gevolg. Verschillende behandelingen gehad waaronder Kiné, dry needling, chiropractie,nekschool maar mijn conditie met als grootste boosdoener de draaiduizeligheid die ik elke dag ervaarde en het werk niet kon hervatten zoals het hoorde, bracht mij via Google bij de praktijk van Wim van den Berg. Vanaf het eerste bezoek kreeg ik te horen dat hij dacht mij te kunnen helpen en inderdaad ik kon het werk hervatten mits toch wel naar mijn lichaam te luisteren. Tot op heden is dit voor mij de beste therapie die ik sedert mijn ongeval ken en ik ben enorm dankbaar voor al de tijd die voor mij vrij wordt gemaakt als ik voor een behandeling ga.
Hartelijk dank,
Een warme groet,
Marleen uit het mooie Brugge, België

Marleen Dehaudt Avatar
Marleen Dehaudt
7/21/2020

Wim heeft me geholpen met mijn problemen in oa mn nek....na vele bezoeken overal en nergens.heeft dit me echt geholpen.mn nek is losgekomen en hoera losgebleven een ongekend iets voor mij...

Annet Van Aperlo Avatar
Annet Van Aperlo
6/30/2020

Bij vele krakers geweest waar je alleen maar veel meer problemen van krijg en alles stuk maken en wat ook nog is veel geld kost GELUKKIG HOORDEN WIJ VAN DEZE ARTS hij heeft ons zeer goed geholpen waardoor ik van alle klachten af ben zeer tevreden en een aanrader deze arts neemt de oorzaak weg van klachten zoals rug,nek en hoofdpijnen e.d. ga hier naar toe!!

Hendri Rijkse Avatar
Hendri Rijkse
6/26/2020

Jarenlang ben ik teneergeslagen door zware hoofd- en aangezichtspijn. Een kennis adviseerde mij om Drs. v/d Berg te raadplegen. Na twee behandelingen mag ik al drie maanden zo goed als hoofdpijnvrij zijn. Dit is voor mij een groot wonder. Waarbij ik na de Heere God, Dhr. v/d Berg heel erg bedank voor de behandeling.

Marina Avatar
Marina
6/18/2020

Hoe hij 't doet, doet ie 't ! Na de Atlaszone hoofdbehandeling van 20 mei jl. was er direct al sprake van positieve gedaantewisseling in mijzelf en in mijn fysiek. Mijn hele scheefstand werd vanaf de Atlaszone t/m mijn tenen recht en in balans gemanoeuvreerd waardoor ik het gevoel kreeg alsof ik mijn hiervoor terneergeslagen body en mind-status had ingeruild voor een Ik-Ga-Weer-Leven-status. Op 8 juni jl. de nazorgbehandeling gehad als een soort van finetuning. Mensen herkennen mij niet meer omdat ik kennelijk ook een andere uitstraling vertoon van in mijn gezicht en lichaamshouding en mijn geactiveerde praten, doen en laten. Met dit laatste probeer ik nu dagelijks mensen met soortgelijke klachten positief te beïnvloeden om zichzelf of de mensen om hun heen deze overweldigende therapievorm te gunnen. Ik ben er vorige maand voor open gaan staan omdat mijn wereld met de week kleiner werd naar gelang mijn hoofd- en nekklachten groeide en uiteindelijk ook chronisch hoofdpijnen bij de eerste de beste 'verkeerde' beweging. Heb ook veel méér zin om activiteiten weer op te pakken waar ik tot 3 weken geleden niet eens aan kon denken. Dan heb ik het niet over bunji-jumpen of wildwatervaren maar gewoon weer stevig wandelen, muziek maken of überhaupt muziek luisteren of een spontane sociale praatje maken. Ik ben blij, nu al bijna 4 weken. Een korte resumé over mijn situatie. Sinds januari 2016 geconfronteerd met de diagnose één defecte evenwichtsorgaan en volledige doofheid aan één oor. Na de medische bevindingen jaren gewerkt middels diverse aangereikte therapieën voor het bewerkstelligen van langere tussenpozen van minder last van vooral enorme duizeligheid, maar ook voor mijn zwaar gedaalde stemmingen. In september 2019 kreeg ik een langslepende terugslag waarna ik tot een maand terug serieus vreesde dat dit het was waar ik de rest van mijn leven mee moest dealen. 4,5 jaar na aanvang van deze ellende heb ik dus recentelijk pas een zorg mogen ontdekken en ervaren die mij in ieder geval de basis heeft teruggegeven om mijn leven weer echt te beleven. Een basis als balans en heel veel geloof in mijzelf en in mijn lichaamskracht. Ook geweldig te vernemen dat deze behandelmethode nu ook ter sprake is gekomen bij gerelateerde medici in het AMC en wellicht een erkenning van zijn werk nu een kwestie van tijd zal zijn. Ik zeg nu als levend bewijs: TERECHT!

Daniël van Maanen Avatar
Daniël van Maanen
6/17/2020

Het is ongelofelijk wat het effect is van een atlascorrectie. Al meteen na de behandeling kon ik mijn nek beter draaien en knakte mijn kaak niet meer tijdens het kauwen. Nu, enkele weken later heb ik totaal geen pijnklachten meer in mijn nek en ook mijn kaak is meer ontspannen gebleven. Ik ben blij dat ik de correctie heb laten doen.

Monique Visser Avatar
Monique Visser
6/09/2020

Ik bleek een behoorlijk beenlengte verschil te hebben. Dat was na de behandeling in 1x weg en dat is zo gebleven! Vóór de behandeling had ik regelmatig rugklachten, steeds op andere plekken in de wervelkolom. Nu de Atlas recht staat, en beide benen gelijk zijn, zijn mijn rugklachten sterk verminderd. De behandeling zelf vond ik best pijnlijk, maar erg professioneel en zeer de moeite waard!

Mariela Avatar
Mariela
6/05/2020

Wim heeft ons dochtertje zeer goed geholpen aan haar voorkeurshouding en torticollis. Met een soort van massage apparaat zorgde hij dat de dieper liggende spieren veel meer gingen ontspannen en met geweldig resultaat. Ze kan haar hoofd nu al veel beter bewegen. Aanrader!

Miranda Evers Avatar
Miranda Evers
6/04/2020

I can highly recommend the Atlas Praktijk of Drs. Wim van den Berg for any treatment they are offering. Wim has “golden hands” and with his kindness & intensive treatments, he has touched and improved the life quality of lot’s of people 🙏

Patrick de Wolf Avatar
Patrick de Wolf
6/03/2020

Via een vriendin gewezen op deze behandeling. Ik ben twee jaar duizelig geweest en had pijn in mijn nek aan de rechterzijde. Ook had ik regelmatig steken in mijn onderrug aan de rechterzijde. Mijn rechterlies stond altijd enorm onder spanning.

Na de behandeling van mijn nekspieren, die overigens niet zo ontspannend is als ik had gehoopt, had ik een week last van een beurs gevoel in mijn nek. Maar de positieve effecten waren al snel voelbaar. Na 11 weken een controle en een tweede kleine behandeling gehad. Ik ben super blij met het resultaat tot nu toe, het gaat veel beter, duizeligheid is weg en de pijn ook bijna. Het duurt gewoon een aantal weken voor alles is uitgewerkt en je het resultaat hebt. Bedankt, ik ben heel blij.
Groeten Stephan

Stephan Avatar
Stephan
5/27/2020

Thuis komen bij Wim van den Berg. Een leven lang geworsteld met migraine en uitval daardoor. De persoon en methode van Wim vormen de sleutel waarvan ik al zo lang wist dat die ergens moest zijn. Heel blij dat ik die uiteindelijk gevonden heb!

bram groothoff Avatar
bram groothoff
5/21/2020

I am very grateful for your profound treatment and feel fortunate to have met you.
The improvements in function have continued, thank you so much.

My cranial osteopath says the sphenoid bone in the skull has been moving from a very old pattern, probably from birth or before.
Both the skull and the psyche seem to be functioning better.
My right hip has been less aggravated, however my feet have been sore.

Jan Morisson Avatar
Jan Morisson
3/30/2020

Het licht in mijn hoofd ging aan.
Enorme verlichting in de nek en schouders.
Een grote correctie van het lichaam,
rug, heup, knieën, alles deed de eerste weken pijn.
Daarna werd ik gedwongen in een betere houding,
door recht op te staan en te lopen.
Helder zicht, beter zien.
Niet echt meer duizelig geweest.
Ook mijn hoofd weer redelijk naar achteren kunnen buigen,
de schouders dragen zich zelf weer wat een opluchting.
Met recht gesproken, er viel een last van mijn schouders.

Minder positieve reactie, …. van voorbij gaande aard??
Nog wel een lichte herhaling van duizeligheid.
Gelukkig in een veel mindere mate.
Een paar keer per week duf wakker worden
en het idee te hebben ….. het komt toch niet terug?
Maar gelukkig na wat zalf massage en wat smeren met zalf 'counter pain'
en een warme das komt het fijne gevoel weer terug.
De tinnitus is ook erg wisselend, van zeer luid, tot fluisterend.

Hoort dit bij het regeneratie proces?
Vele jaren last gehad van duizeligheid, veel behandelingen ondergaan
bij de reguliere behandelaars, echter zonder succes.
Zoals u kunt lezen heeft de Atlas Zone behandeling mij veel goeds gebracht.

Hartelijk bedankt voor de Atlas behandeling.

J. de Weerd Avatar
J. de Weerd
12/04/2019

Ik kan je niet vertellen hoe blij ik ben. Ik heb op het moment veel meer energie, geen pijn meer in nek en schouders en mijn ogen stralen weer, loop niet meer leeg als een luchtballon, kan beter met stress omgaan en mijn gezicht staat anders. Ik hoor het van iedereen.
Hoop dat het blijft, ik kan nog nauwelijks geloven na 18 jaar met whiplash klachten.
Dank voor de behandeling en heb inmiddels je adres doorgegeven.

Greet Roosloot Avatar
Greet Roosloot
10/02/2019

Vrijdag 19 juli heb ik een atlas correctie ondergaan bij Wim van den Berg in Maassluis en deze hebben jullie gefilmd. Vanmorgen heb ik de controle behandeling gehad.
Na de atlas correctie behandeling was ik zo beduusd van het snelle resultaat, het lengte verschil van de benen en armen dat gelijk na de behandeling weg was. De pijn in de onderrug was weg. Toen ik ging lopen voelde ik dat ik stabieler op mijn benen stond, ik loop weer recht en dat is erg fijn.
Dhr Van den Berg diagnosticeerde via de aloude Ayurvedische polsdiagnose dat ik last van mijn darmen had, ik had onregelmatige stoelgang. Hiervoor kreeg ik pillen MA 505. Met het gebruik van deze pillen dagelijks 2 tabletten met lauw (gekookt) water, heb ik weer dagelijkse stoelgang in de ochtend en vaak meerdere keren per dag.
Na de behandeling is mijn nek 1,5 week beurs geweest. Ik ben de dag erna op vakantie gegaan met de auto, hier zag ik enorm tegenop, ik had al pijnstillers bij de hand maar dit was nergens voor nodig, deze reis is erg goed gegaan. Ik had geen last van mijn onderrug waar ik voorheen altijd last van had met een lange rit.
In de vakantie heb ik veel gewandeld, ben zelfs op rotsen wezen wandelen… zonder pijn en gemopper. Voorheen kon ik van dit soort activiteiten niet genieten.
Fietsen is ook veel fijner omdat ik weer recht op de fiets zit.
De controle vandaag was ook goed dus ik ben helemaal blij met het resultaat van mijn atlas correctie. Sinds de handeling gaat het erg goed met me!!

Diana van Doorn Avatar
Diana van Doorn
10/02/2019

Ik heb de behandeling ondergaan en heb een nieuw leven gekregen, geweldig ik kan alles weer.
Nu heeft mijn broer dezelfde klachten als ik, maar hij heeft osteoporose. Ben benieuwd of hij ook resultaat zal hebben van deze behandeling.

G. de J. Avatar
G. de J.
9/07/2019

Altijd een pijnlijke stijve nek en op een gegeven moment begon mijn rug ook pijnlijk en stijf te worden. Ik kon nooit lang stil staan op 2 benen.
Na de (stevige) behandeling voelt mijn nek en rug pijnloos aan, alles is veel soepeler.
's nachts geen pijnlijke nek meer tijdens het slapen. Mijn hoofd voelt weer vrij en licht.

Een echte aanrader!

Aalstje Avatar
Aalstje
8/21/2019

Nadat mijn vrouw een zeer positief was over de behandeling die ze heeft ondergaan, heb ik mij ook preventief laten behandelen.

Ik had in principe geen klachten, maar kwam er in de praktijk achter dat ik een beenlengteverschil had van een kleine centimeter. Na de behandeling was mijn beenlengteverschil direct weg! Dit merk ik nu wanneer ik langere tijd op 1 plek blijf staan. Ik heb niet meer de neiging om mijn benen te verzetten om mijn gewicht de ene keer op het ene been te laten rusten en vervolgens weer op mijn andere been. Ik ben zeer tevreden met de deskundigheid en raad de behandeling zeker aan!

Marvin Avatar
Marvin
3/19/2019

Zes maanden geleden heb ik mijn atlas laten corrigeren. Op voorhand was ik wat sceptisch. Ik had al 17 jaar erg veel last mijn linker schouder en linkerkant van mijn nek. Veel fysiotherapie gehad wat nooit lang werkte.
Bij mijn bezoek bleek ik een beenlengteverschil te hebben van 3 á 4 cm! Dit is nooit eerder door een andere arts gezien. Na de behandeling van de atlas was mijn nekpijn direct weg. Mijn beenlengte was direct gelijk en nu een half jaar later merk ik nog steeds dat het werkt. Mijn lichaam is nog steeds aan het herstellen van het zo lang scheef staan, maar het verbetert nog steeds. Vooraf was ook aangegeven dat dit 6 tot 12 maanden kon duren.
Ik ben uiterst deskundig onderzocht en behandeld. Dhr. van den Berg neemt veel tijd voor je, dat is heel prettig. Ik zou de atlascorrectie zeker aanraden!

manon Avatar
manon
3/19/2019

Na jaren dokteren, pijntjes hier pijntjes daar, extreme vermoeidheid en onderzoeken op alle mogelijke fronten, werd mij de diagnose 'Fybromyalgie' in de schoot geworpen.
Fijn dat het een naam heeft, maar dan nog is het de verzamelnaam voor ''We weten niet waardoor en ook niet waarom, maar het is zo". Twee jaar geleden heb ik een revalidatietraject gevolgd om er mee te leren omgaan. Daar heb ik best wel wat inzichten door gekregen, maar dat ik er nu van opknapte … nee, in het geheel niet.
Zoals de meeste mensen heb ik vertrouwen in de medische wetenschap en liet ik mij vertellen dat pijnstilling, slaapmedicatie en acceptatie de enige verlichting waren voor mijn probleem en dat er verder weinig aan te doen was.
Via een tip van een collega en het nieuwe inzicht van het feit dat ik een Atlas heb (nooit van gehoord) ben ik bij Drs. Van den Berg terecht gekomen met het idee: 'baat het niet, het schaadt niet'.
Meteen was ik onder de indruk van zijn expertise en de manier hoe hij de zaken uitlegt. Toen moest ik nog het onderzoek en de behandeling ondergaan. Ik bleek zo scheef als het maar kan. Na de behandeling (niet voor watjes) ben ik met gemengde gevoelens naar huis gegaan.
De volgende ochtend/dag echter kon ik moeilijk geloven dat ik mijn lichaam niet voelde: alle pijn en ongemak was weg. Ik kan het niet geloven, maar het is echt zo. Nu een paar weken later is het nog steeds zo.
Mijn toekomst ziet er nu anders uit, ik kan fysiek weer wat ik voorheen kon. En het belangrijkste is dat ik psychisch weer een leuker fijner mens ben, ook voor mijn omgeving.
Fijn dat de reguliere medische wereld dit soort belangrijke behandelingen nu ook serieus begint te nemen, gezien een onderzoek aan de afdeling Radiologie van het AMC naar de methode van dhr. Van den Berg. Ik als ervaringsdeskundige kijk er nu heel anders naar en vertel het graag aan wie het wil horen.
Bedankt! Van de 'gelukkigste vrouw' van Brabant.

Gisèle Avatar
Gisèle
2/12/2019

Dear Drs Wim,

Good morning to you !
I would like to thank you a million for the treatment on 30 June 2018. (I came from Singapore to KL to see you).
After 2 weeks, I feel a lot lot better though there are some new sensation or mild ache at different location.

Below are the obvious improvements of my body after the Atlas Zone treatment.
1. My serious migraine (at the back of my head) which attack me ever 2-3 days per week, totally disappeared.
2. My lower back ache which attacked me almost every day 5am in the morning has seen lots of improvement, 80% improved.
3. My joints pain (knee, shoulder, wrist, jaw). Wrist almost 90%, shoulder still remain unchanged, still pain when I lift my right hand.
4. My Nose Block ( 24 hours/7 days), now improve 50% ! I can sleep well without using nose spray or other method.
5. My neck can bend 90% perfect and feeling much looser than before.

Although I have some new sensation or mild ache after treatment, I am still feeling very very happy compared to before the treatment.
The ache is like 90% gone, except my left leg for the last 2 days and right shoulder still stubbornly having some ache when I lift my arm.

Again, I want to thank you very very much for the treatment. You have really saved my life. Migraine alone, which was torturing me for the past few years, is now gone.
My life improve a lot because of you.

Ronald Lee Chin Heng Avatar
Ronald Lee Chin Heng
1/31/2019

Vijftien jaar geleden heb ik een ongeluk gehad (whiplash). Ik had vaak pijn, extreme moeheid, moeite met concentreren, kon geen geluiden verdragen.
Ongeveer 5 maanden geleden ben ik behandeld. Wat een bijzondere gewaarwording. Nu heb ik weinig pijn en weer energie. Ik kan weer geluiden verdragen en een hele dag werken!

Anita Avatar
Anita
1/21/2019

Ik ben de afgelopen 10 jaar niet zonder pijn geweest. Het begon met het verdraaien van mijn knie bij het Salsa dansen. Ik ben bij ik weet niet meer hoeveel artsen en ziekenhuizen geweest. Overal zeiden ze tegen mij: ‘Leert u maar ermee te leven, er is niets aan te doen.’

Jarenlang heb ik de sterke pijnstillers Traumadol en zelfs Oxicodon moeten nemen om te kunnen functioneren. Ik was het spuugzat om aan de medicijnen te zitten en niet zonder te kunnen. Tot mijn favoriete kapper in Rozenburg en mij vertelde over haar man, die aan verschrikkelijke hoofdpijn leed. En die na een Atlaszone behandeling nu bijna van zijn klachten af is. SUPER!

Na mijn eerste behandeling in november 2018 voelde ik mij al stukken beter. Gisteren (17 dec. 2018) was ik voor de controle en ben ik nog een keer behandeld. Ik kan niet anders dan zeggen: de Atlaszone is geen kwakzalverij maar een behandeling die ik zoals vele anderen alleen maar kan aanbevelen. Het HELPT!!!
Alleen omdat artsen en de farmaceutische industrie hier niet aan kunnen tippen en vooral niet kunnen verdienen, noemen ze het kwakzalverij. Ze zouden zich moeten schamen.
Nogmaals mijn dank! En ik hoop dat anderen de moed niet opgeven, maar de Atlaszone een kans geven.

Doris Kaiser Avatar
Doris Kaiser
12/18/2018

Half jaar geleden hier een atlascorrectie ondergaan. Helaas tot nu toe nog weinig verbetering gemerkt.

Ellen Avatar
Ellen
6/08/2018

Ik heb precies 40 jaar geleden bij een auto-ongeval nekletsel opgelopen, o.a. whiplash. De jaren erna altijd hoofdpijn gehad en een nek die niet goed draaide. Na de eerste behandeling kon ik mijn nek weer goed draaien. De hoofdpijn is veel minder geworden. Ik had de weken erna veel pijn in de onderrug. Ben er nog niet, maar heb wel goede hoop.

Willem Avatar
Willem
4/11/2018

Ik wist dat de resultaten niet 'onmiddellijk' konden zijn (daarvoor had mijn atlas té lang verkeerd gestaan, met alle gevolgen van dien) maar in de 7 maanden na de tweede behandeling ben ik stapvoets weer meer en meer 'mezelf' geworden, en herken ik dat met blijdschap! Ik ben er bijna, en ik weet nu dat ik er ga komen. Nogmaals bedankt!

Theodora Avatar
Theodora
1/12/2018

Na veel jaren bij fysio, manuele therapie, Cesar-therapie en chiropractie ben ik ontzettend blij dat ik hier terecht ben gekomen. Voor de behandeling werd ik dagelijks wakker met hoofdpijn en verschrikkelijke nekklachten. Ik was hierdoor erg prikkelbaar en kon op deze jonge leeftijd niet doen wat een meisje van mijn leeftijd hoort te doen.

Na deze behandeling heb ik 2 weken spierpijn gehad door mijn hele lichaam, wat niet zo heel gek is. Ik had een flinke scheefstand. Ik had vanaf baby af aan heupdysplasie en dit zal waarschijnlijk een oorzaak zijn van mijn scheefstand.

Ik ben inmiddels 3 weken verder en merk al heel veel verschil. Ik heb geen hoofdpijn meer, ik heb bijna altijd warme handen en voeten, mijn nek voelt voor 80 procent beter met hoe het voor de behandeling was en ik ben niet meer prikkelbaar. Ik voel me sterker worden lichamelijk maar ook geestelijk. Al met al voel ik me zo veel beter als voorheen en raad ik dit mensen echt aan. Op naar een betere toekomst voor mijn lichaam!

Jennifer van de beek Avatar
Jennifer van de beek
11/03/2017

Onvoorstelbaar hoe deze behandeling mijn rugklachten heeft weggenomen! Ik raad het iedereen aan om je te laten behandelen. Had ik het maar eerder gedaan. Ik sta iedere ochtend op zonder rugpijn!

Gert van Wingerden Avatar
Gert van Wingerden
9/19/2017

Bedankt voor de behandeling!

Megan Versloot Avatar
Megan Versloot
9/19/2017

Jarenlang ben ik onder behandeling geweest van manueeltherapeuten omdat ik last van mijn nek had. Vooral bovenin, onder de schedelrand. Ik bleef doorzoeken naar een oplossing, omdat ik niet elke twee weken gekraakt wilde worden, en dan nog niet lekker kunnen bewegen. Dagelijks had ik last van mijn nek, ik kon niet goed draaien met mijn hoofd en was mijn nek iedere avond aan het los maken(masseren). Mijn leven werd beïnvloed door mijn nekpijn.

In juni ben ik behandeld met de Atlaszone therapie in Maassluis, Medisch Centrum Docwerk. Gelijk na de behandeling voelde ik dat de nekspieren in mijn nek ontspannen waren, het voelde niet meer hard aan. De eerste week had ik een beetje een spierpijn gevoel maar daarna was het geweldig! Ik kon en durfde het haast niet geloven.

Het is nu 3 maanden geleden dat ik behandeld ben en ik voel me nog steeds super. Ik kan rechtop lopen, mijn schouders zijn ontspannen en ook mijn nek kan ik goed bewegen. Ik heb geen therapeut meer nodig! Ik kan alles weer doen, ben pijnvrij en dat is een fantastisch gevoel.

Judith Avatar
Judith
9/11/2017

Na een hernia, twee meniscusoperaties en driemaal een operatie wegens blaasverzakking en van de ene specialist naar de andere gelopen te zijn, kreeg ik de diagnose poly-arthrose en fibromyalgie. Ik kwam in een steeds somber wordend leven door die dagelijkse pijn. Poly-arthrose…mijn gewrichten zaten pijnlijk vast en ik moest er maar mee leren leven, zei de specialist. Op een gegeven moment kon ik m’n nek niet meer draaien. Ik ben toen op internet gaan zoeken en kwam bij de Atlaszone-praktijk in Maasluis terecht.

Na de behandeling merkte ik op weg naar huis al verschil. Ik kon voor het eerst sinds jaren m'n kiezen weer op elkaar zetten. Eén dag voelde het alsof ik geen vat had op mijn eigen lichaam en geest. Alsof ik buiten de werkelijkheid leefde. Na drie dagen was het beurse gevoel in m’n nek weg. Elke dag had ik minder last van m'n gewrichten. Ik liep weer normaal, en zelfs rechtop. Ook mijn nek kon ik weer draaien zonder het gevoel dat ‘i zou afbreken.

Elke dag gaat het beter; ik voel mijn kracht weer terugkomen. De pijn is nagenoeg weg. Ik kan nu bijna alles weer, wat ik de laatste 10 jaar niet heb gekund. Echt een bijzondere behandeling, ik zou het een liefdevolle reset willen noemen.
Drs. Wim van den Berg is een prettige, zachtmoedige persoonlijkheid en ik ben hem onnoemelijk dankbaar voor het herstel dat door zijn behandeling teweeg is gebracht.
Deze behandeling is voor mij een groot cadeau. Ik raad het iedereen in mijn omgeving aan.

Anja Avatar
Anja
9/08/2017

Graag wil ik nog even laten weten hoe het met mij gaat na de behandeling een halfjaar geleden. N.a.v. een goede ervaring van mijn vriendin (Janneke Broere) ben ik bij u beland.

Sinds de basisschool had ik last van migraineaanvallen. Deze begonnen met gezichtsverlies waarna er een zeer heftige hoofdpijn optrad. Daardoor kon ik niet meer functioneren en alleen in een donkere kamer liggen. Dit duurde zeker een halve dag en soms een hele dag.

Na de puberteit werden de aanvallen minder, gemiddeld 2x per jaar. Op vakantie in 2013 kreeg ik om de 3 dagen een aanval en ben toen eerder naar huis gegaan. Bij thuiskomst kreeg ik door de huisarts bètablokkers voorgeschreven. Dit hielp gedeeltelijk, maar de medicijnen voelden niet goed. Die wilde ik niet heel mijn leven slikken.

Na de atlasbehandeling heb ik geen enkele aanval meer gekregen. Niet bij rust, niet bij stress, niet rond het hardlopen, bij niets. Het is super! Ik ben alles blijven doen wat ik voorheen deed. Wat een bevrijding om gewoon je kinderen te kunnen verzorgen zonder hulp te hoeven inschakelen bij een aanval. Inmiddels heb ik meerdere vrienden en kennissen naar u verwezen.

Marian Landman Avatar
Marian Landman
8/07/2017

Vorige week heb ik een behandeling gehad. In de eerste paar dagen had ik een gevoel dat mijn lichaam een reset onderging, en ik zelf geen grip had op mijn lichaam en geest.

Nu gaat het beter en ik durf het nog niet hardop te zeggen, maar de pijn in mijn nek en schouders is een stuk verminderd. Ik kan mijn nek beter draaien (maar nog niet voldoende). Energie is ook beter. Mijn man viel het op dat de trillingen in mijn gezicht weg zijn na uw behandeling. Er is duidelijk veel veranderd, ook al ben ik nog in het beginstadium. Ook de rest van mijn rug is aan het veranderen.

Met vriendelijke groet uit Garschagen

Annelies Bosma Avatar
Annelies Bosma
8/07/2017

Ik heb jaren met allerlei onbestemde klachten, en 2 ½ jaar met steeds grotere nekproblemen rondgelopen. Ben bij osteopaten, masseuses, acupuncturisten geweest om het te laten verhelpen, zonder resultaat. Uiteindelijk bij Drs. Van den Berg terechtgekomen voor een atlascorrectie, min of meer als een laatste poging. En dat heeft na twee behandelingen goede, en ik denk permanente, resultaten opgeleverd.

Het gesuis in mijn hoofd wordt steeds minder, ik slaap weer (bijna) normaal, ik voel me beter, steeds meer mezelf. Alle spieren aan de rechterkant van mijn hele lichaam moeten het nog wel even met de nieuwe situatie eens worden (ze hebben zó lang in een vreemde positie vastgezeten) en dat voelt niet altijd rustig of lekker aan, maar tegelijkertijd wel 'rustgevend', omdat ik weet dat eraan gewerkt wordt en dat de uiteindelijke 'bestemming' een normaal-functionerende fysiologie en psychologie is. Hartelijk bedankt!

Theodora Avatar
Theodora
7/19/2017

De dag na de behandeling had ik vrij veel (spier)pijn boven aan de nek (plaats van behandeling). Behoorlijk spierpijn en stijfheid in de onderrug. Beide zijn in de loop van enkele dagen steeds minder geworden. De derde dag had ik spierpijn tussen de schouderbladen. Ook dat ging na 1 à 2 dagen geleidelijk weer voorbij. Voorts had ik enkele dagen regelmatig kaakpijn. Alle pijnen zijn min of meer verdwenen nu. Mijn lijf voelt soepeler.

U vroeg vorige week ook hoe het met Angèle gaat. Ik vertelde toen dat ze nog steeds recht staat. Het is ook zo dat haar behoorlijke scoliose inmiddels grotendeels verdwenen is! Ze is veel vrolijker en blijer en minder in weerstand en boosheid… Het lijkt een wonderbaarlijk grote verandering allemaal. Ze was er aan toe blijkbaar! Dank voor alles.

Hartelijke groet

Jeroen Vinken Avatar
Jeroen Vinken
6/15/2017

Na mijn zwangerschap 32 jaar geleden bleef ik lage rugklachten houden. Huisarts zei toen dat ik er maar aan moest wennen. In 2015 kon ik geen 3 km meer lopen zonder stuk te gaan van de pijn. Als nieuwe cliënt bij een biologisch tandarts werd ik getest en kwam er naar voren dat ik een atlascorrectie nodig had. Na de atlasbehandeling trad langzaam maar zeker verbetering in. Nu kan ik iig weer 10 km lopen zonder rugklachten. Het is een pittige behandeling. De eerste dagen zit je even ‘vreemd in je vel’, maar toch voelt het goed. M’n nekgebied voelde als één grote blauwe plek. Maar daarna kwamen er diverse momenten waarop ik me bewust werd: hé dit voelt beter, of dat pijngevoel is weg.

Hopelijk vinden nog veel mensen de weg naar de Atlaszone-methode, zodat hun leven weer klachtenvrij wordt.

Elly Avatar
Elly
6/12/2017

Sinds mijn 28e heb ik nekproblemen en de laatste 3 jaar heb ik hierdoor ook duizeligheid. Daar is brommen in de oren bijgekomen, dit gaat dag en nacht door.
In de vele ziekenhuizen die ik heb bezocht vonden ze geen oorzaak. Via mijn schoonzoon ben ik bij de Atlaszone terecht gekomen. Mijn duizeligheid is sinds de behandeling zo goed als verdwenen. Ook met het brommen in de oren gaat het veel beter. Als het weer een beetje minder gaat, laat ik mij weer behandelen en dan ben ik weer zo goed als nieuw. Ik ben heel blij dat ik de stap heb genomen en mij heb laten behandelen.

Johanna van de Grift Avatar
Johanna van de Grift
5/25/2017

Since my correction a few weeks ago, I do not have any upper and lower back pain like I used to have. Drs. van den Berg is not only very professional, he is also a very wise and kind soul. Thank you sooo much!

Monique Avatar
Monique
10/17/2016

Beste lezer, mijn naam is Jos. Ik heb in 1988 bij een auto ongeval, een whiplash opgelopen. Daarvan kreeg ik hoofdpijn- en nekpijn. Ik heb de nodige doctoren en behandelaars bezocht. Ik ben zelfs, op zoek naar genezing, bij behandelaars in Engeland, Duitsland, India, Israël en de Filippijnen geweest.

Begin 2016 hoorde ik bij toeval van ‘atlascorrectie’. Ik ben toen bij een behandelaar in de provincie Utrecht terecht gekomen. Na zijn correctie had ik een week lang een ‘Aha Erlebnis’. Echter kreeg ik alle klachten weer snel terug.

Op een festival raakte ik in gesprek met iemand die een ‘atlascorrectie via de Atlaszone-methode had gehad. Hij vertelde me hoe het zijn leven, maar ook van enkele van zijn familieleden had veranderd. Dit motiveerde mij om toch nog deze behandeling te proberen.

Ik ben in augustus voor de eerste keer in Maassluis geweest. De behandeling was totaal anders dan de behandeling die ik in Utrecht had gehad. Alles zat alles zo vast, dat de behandeling erg pijnlijk was. Ook na de behandeling was nog niet alles meteen in orde. Mijn nekspieren leken er alles aan te doen om de situatie van voor de correctie te doen terugbrengen, en nu nog heb ik soms dat gevoel. Er gebeurt van alles met je. Het is een proces waar je even door heen moet. Maar de beloning is er dan ook naar: geen hoofdpijn meer, rust in mijn hoofd en lijf en meer energie. Ook de spierpijn neemt gelijkelijk steeds meer af. En het proces is bij mij nog steeds gaande. Dus ik verwacht nog meer positieve uitwerkingen. Ik ben onnoemelijk blij dat ik me hier heb laten behandelen en kan dit iedereen van harte aanraden. Ook wil ik hierbij Drs. Van den Berg complementeren voor zijn betrokkenheid, de tijd die hij voor zijn patiënten neemt en de rust die hij hierbij uitstraalt.

Jos Avatar
Jos
10/10/2016

Na twee jaar last te hebben gehad van dagelijkse spanningshoofdpijn en allerlei soorten medicijnen geprobeerd te hebben, heb ik mijn atlas laten corrigeren. Direct na de behandeling was mijn hoofdpijn als sneeuw voor de zon verdwenen. Nu, een aantal weken later, heb ik sporadisch last van hoofdpijn. Tevens slaap ik makkelijker in en word ik minder snel wakker. Ontzettend bedankt!

Rob Avatar
Rob
9/11/2016

As an update I wanted to send you through an e-mail confirming the extraordinary difference the Atlaszone treatment has done to me.

From a physical aspect, the treatment has made a difference to posture, general balance and what is quite remarkable, NO joint pain at all. Very occasionally I get a low back pain but this goes very quickly. Also, for me, the most fundamental changes have been at a much deeper psychological level. I have always been a person who runs on 'overload' most of the time and perhaps is able to get a little out of 'perspective'. I now, however, feel much calmer generally and have a higher level of tolerance and understanding. I cannot recommend this treatment highly enough.

Rosie Manning Avatar
Rosie Manning
1/19/2016

Het gaat gewoon goed! Met mijn nek/schouder gaat het de laatste 3 weken héél goed. Ik pak steeds meer dingen op, steeds meer dingen kan ik weer zelf.

Ook doordat het goed gaat, maak ik soms rare bewegingen of ga over mijn grenzen heen, dan schrik ik, maar merk dan dat het zich snel herstelt. Als de schouderpartij weer stijf wordt kan ik er nu zelf weer bij om te masseren, en dat is fijn. En zo heb ik toch dat laatste stukje genezing bereikt na 10 maanden.

Groot is dus mijn dank aan U en Uw collega voor de behandelingen en het advies in al die maanden. Hoopvol ga ik nu het nieuwe jaar tegemoet, met nieuwe uitdagingen.

Ik wens u en uw collega hele fijne kerstdagen, en dat jullie nog heel veel mensen mogen helpen in de toekomst.

Jenny Avatar
Jenny
12/22/2015