Wetenschappelijk onderzoek naar de Atlas Zone

Wetenschappelijk onderzoek naar de Atlas Zone

De methode van atlascorrectie, oorspronkelijk een Zwitserse methode, is door Wim van den Berg de laatste tien jaar verder doorontwikkeld, en wordt onder de naam Atlas Zone Therapie uitgeoefend. In de reguliere geneeskunde is deze therapie nog weinig bekend. Toch sturen steeds meer artsen patiënten naar ons toe vanwege de goede ervaringen met deze therapie. We menen dat de Atlaszone therapie een goede aanvulling zou zijn in de basisverzekering van de ziektekostenverzekeraars, vanwege de enorme preventieve en curatieve effecten. Zie de reviews op onze site.

Medici gaan er meestal van uit dat de atlas en de zone er omheen altijd goed zit. De atlas ligt immers goed verscholen en er is bijna niets wat die plek kan verstoren. Met uitzondering van sommige ernstige ongevallen. Er wordt daarom maar zelden in dit gebied geopereerd. Artsen, zelfs neurologen en radiologen weten weinig van de atlas en dit gebied wordt zelfs niet meegenomen in hun diagnoses. Toch is al jaren bekend dat de atlas vaak scheef staat.

Grondlegger MRI ontdekt in 2011 dat de atlas bij veel mensen scheef staat.

In 2011 kwam één van de ontwikkelaars van de MRI tot een grote ontdekking, namelijk dat de Atlas bij verschillende groepen patiënten ‘misaligned’ was, met andere woorden, niet goed stond. Scheefstand dus. Deze ontdekking is door de medische wetenschap ofwel genegeerd, danwel verborgen gebleven. Lees meer over wat de grondlegger van de MRI ontdekte onderaan de pagina.

Een vroegtijdige ontdekking van een scheefstand van de atlas kan een groot verschil maken. De scheefstand kan dan namelijk gecorrigeerd worden voordat er klachten optreden. Hier zou een groot deel van de bevolking enorm mee geholpen zijn, en het kan heel veel kosten besparen. Preventie dus.

 

wetenschappelijk onderzoek atlas

Aan het Amsterdam UMC wordt nu MRI onderzoek gedaan naar de scheefstand van de atlas.

Bij onze benadering gaan we er vanuit dat veel vage, maar ook hele concrete klachten, zoals hoofdpijn en migraine, kunnen voortkomen uit een rotatie en/of kanteling van de atlas. Wetenschappelijk was hierover dus weinig tot niets bekend totdat dr. Damadian’s onderzoek aan het licht kwam. Helaas is dr. Damadian overleden. Daarom hebben we in samenwerking met dr. Nederveen, hoogleraar Toegepaste MR Fysica aan de Faculteit der Geneeskunde, werkzaam op de Afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam UMC) het initiatief genomen een wetenschappelijke studie op te zetten naar de (mogelijke) scheefstand van de atlas. Een vervolg dus op de ontdekking van dr. Damadian.

Dit onderzoek is al vanaf 2018 voorbereid. Mede omdat we de finaciën via fundraising bij elkaar moesten krijgen, hebben we de Stichting Onderzoek naar de Atlaszone opgericht. Zie de website van de Stichting Atlaszone Onderzoek. Intussen is dankzij enkele grote sponsoren al een groot bedrag binnengekomen. Ook enkele organisaties die o.a. medisch wetenschappelijke innovatieve onderzoeken ondersteunen hebben bijgedragen. Hierdoor is de afdeling van Prof. Nederveen in 2023 praktisch en met veel enthousiasme begonnen met het onderzoek naar de scheefstand van de atlas. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de regels die gelden voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Dat betekent dat goedkeuring vereist is van de medisch ethische commissie van het Amsterdam UMC, nu in voortgang.

Comité van Aanbeveling voor het onderzoek

 • Prof. Geert-Jan Tangelder, Emeritus hoogleraar Medische Fysiologie van de VU (Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Frank Bertina, arts
 • Eva Ketzer, arts
 • Dr. Paul Gelderloos, psycholoog
 • Ingrid Grutters, meervoudig Europees – en Wereldkampioen atletiek (Masters)
 • Danielle Wols, Haptotherapeut
 • Ilona Wolfhagen, Acupuncturist
 • Walter Arnts, Osteopaat DO-MRO
 • Akeel Qureshi, arts, (electro)acupuncturist
 • Jeroen van Dijk, osteopaat en fysiotherapeut
 • Robert van Leeuwen, fysiotherapeut
 • Gilles van Delft, arts neuraal therapie
 • Rea de Gans, arts
 • Wouter van der Heijden, fysiotherapeut
 • Anthony Soyer, arts
 • Barry Savory, osteopaat
 • Maarten Klatte, arts
 • Gerrit Jan Gerritsma, arts
 • Dr. Oliver Werner, arts
 • Wouter de Jong, docent voedingswetenschappen
 • Sjaak van Nierop, arts
 • Alex van der Meij, fysiotherapeut
 • Jos Hollander, fysiotherapeut, acupuncturist
 • Marc Brester, fysiotherapeut en haptonoom
 • Anoushka Hendriks, arts
 • Aad-Kees van Kuijk, tandarts
 • Anna Schröder, dierenarts
 • Dr. Bart van den Bergh, kaakchirurg
 • Arjan Starrenburg, tandarts
 • Ivo van Dijk, osteopaat
 • ​Janice Klingenberg, arts

Help ook mee!

Steun ons onderzoek naar de scheefstand van de atlas. Lees meer over het onderzoek naar scheefstand van de atlas op de website van de Stichting Onderzoek naar de Atlas Zone. Je kunt hier ook een donatie doen.

ANBI status

De Stichting Onderzoek naar de Atlaszone is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat jij als donateur jouw gift kunt aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).

Kan een scheefstand van de atlas (C1) of van de andere nekwervels de oorzaak zijn van neurodegeneratieve ziektes als MS, ALS, Parkinson, Alzheimer, et cetera?

Dr. Damadian, één van de uitvinders van de gewone MRI-scan, en de onbetwistte ontwikkelaar van de zittende MRI (Upright MRI), zegt dat dat het geval is.

Hij ontwikkelde en bouwde rond zijn vijfenzeventigste levensjaar de ‘UPRIGHT® MRI’, waarin hij acht vrijwilligers met Multiple Scleroses (MS) aan een eerste onderzoek onderwierp (Damadian & Chu, september 2011) en ontdekte dat deze patiënten een scheefstand van de atlas hadden, met alle gevolgen van dien.

Dankzij deze nieuwe MRI-scan, is er veel meer inzicht gekomen in de stroom van het hersenvocht, ofwel de cerebrospinale vloeistof (CSF), en is zichtbaar geworden dat er sprake is van obstructie van de stroom van het hersenvocht van deze patiënten in samenhang met scheefstand van de atlas en overige nekwervels (‘Cranio-Cervical Syndrome’). 

Uit zijn vervolgonderzoeken bleek hetzelfde het geval te zijn bij patiënten met bijvoorbeeld Parkinson of Alzheimer.

De MRI-revolutie 
Zelf noemt Damadian deze ontwikkeling, de “MRI-revolutie”. Hij zegt: “de (UPRIGHT®) MRI heeft voor de eerste keer een echte revolutie bereikt vanwege zijn vermogen om voor het eerst in de geschiedenis real-time films te maken van de cerebrospinale vloeistof, terwijl deze in en uit de hersenen stroomt. Ik ga u laten zien welke impact deze pathologieën hebben…” (2019).

Bekijk de video.

Multiple Scleroses
In het onderzoeksrapport (2011) geeft hij aan dat dit onderzoek belangrijke nieuwe inzichten gaf in MS: “deze nieuwe bevindingen kunnen zelfs leiden tot nieuwe vormen van behandeling van MS” (2013). In dit eerste onderzoek ontdekte hij afwijkingen in de nekwervels (C1-C7) bij alle acht onderzochte vrijwilligers. Bij alle acht vrijwilligers bleken de afwijkingen het gevolg te zijn van een eerder opgelopen hoofd- of nektrauma.

Daarnaast ontdekte hij dus dat deze afwijkingen een slechte doorstroming van het hersenvocht veroorzaken, waardoor er lekkages ontstaan van het hersenvocht vanuit de ventrikels1 naar het omliggende hersenweefsel. Hij geeft aan dat die lekkages de bron kunnen zijn van het littekenweefsel in de hersenen die onder andere leiden tot de diagnose MS (2011). 

In zijn symposium (Inventor of the MRI; Raymond Vahan Damadian, 2019) vertelt hij dat in de gewone MRI-scan bij MS-patiënten onmiddellijk het littekenweefsel rondom de ventrikels te zien is. In de ‘UPRIGHT® MRI’, kwam echter naar voren dat die littekens (laesies) in het peri-ventriculaire gebied2 direct zijn verbonden met het hersenvocht in de ventrikels, waardoor de sterke suggestie gewekt wordt dat MS ontstaat door lekkage van het hersenvocht.

Als hij een axiale doorsnede van de hersenen van een MS-patiënt laat zien, zegt hij daarover het volgende:

“Dit is een axiale doorsnede en bij de patiënt met multiple sclerose zie je het lekken van cerebrospinale vloeistof (CSF) naar het omringende weefsel, wat deze peri-ventriculaire laesies veroorzaakt die het klassieke kenmerk zijn van multiple sclerose. Hier is nog een afbeelding van hetzelfde, waarin tijdens een andere gelegenheid bij multiple sclerose werd aangetoond dat dit ontstond door het lekken van cerebrospinale vloeistof. We publiceerden dit rapport in 2011 waarin we aantoonden dat deze multiple sclerose ontstond door het lekken van CSF, maar we deden nog een ontdekking die we niet hadden verwacht. We hebben de stroom van hersenvocht gemeten in twee posities: liggend en staand, en wat we ontdekten – waarvan ik aanvankelijk dacht dat het gewoon een meetfout was – was dat de stroom van CSF naar de hersenen met 40 procent daalde wanneer men rechtop stond (2019).”

Parkinson
In hetzelfde symposium (2019) vertelt hij dat hij bij mensen met Parkinson eenzelfde beeld zag. Bij een gezond persoon is de snelheid waarmee het hersenvocht stroomt 0,26 per seconde, terwijl dat bij iemand met Parkinson slechts 0,13 per seconde is. Daarnaast bleek dat de obstructie in de stroom van het hersenvocht was opgeheven, zodra de atlas in de juiste positie was gebracht. Daar bij een van zijn onderzochte patiënten het hersenvocht na het rechtzetten van de atlas weer gewoon stroomde, verdwenen na ongeveer vier maanden alle klachten die bij Parkinson horen. De patiënte was, zoals ze zelf aangaf, genezen.

Epidemie
Damadian geeft aan dat er in 2018 in Amerika alleen al 1,2 miljoen mensen waren die door een ongeluk een whiplash kregen. Hij spreekt van een epidemie van patiënten met dit ‘Cranio-Cervical Syndrome’, en de daarbij karakteristieke symptomen van onder andere hoofdpijn aan de achterkant van de schedel, duizeligheid en moeilijk kunnen lopen. Deze “virtuele epidemie wordt veroorzaakt door de disrotatie van deze nekwervels” (Damadian, 2019).

Alzheimer
Als iemand gediagnosticeerd wordt met Alzheimer, dan zie je de Tau-proteïne verschijnen. Deze proteïne hoort echter nergens anders in het lichaam voor te komen dan in de CSF, want daar hoort deze proteïne volgens Damadian (2019) thuis. Hij legt zelf het verband tussen het lekken van het hersenvocht en het vrijkomen van deze proteïne.

Onderzoek
Natuurlijk is er meer onderzoek nodig naar scheefstand van de atlas, de overige nekwervels en de CSF-stroom. Gelukkig heeft Damadian een ‘erfenis’ nagelaten, waarin hij vertelt hoe het onderzoek met betrekking tot dit  onderwerp in de ‘UPRIGHT® MRI’ precies gedaan moet worden.
Raymond Damadian overleed op 3 augustus 2022 na een lang en arbeidzaam leven. Hij werd 86 jaar.

Bronnen

– Bobby Jones Chiari & Syringomyelia Foundation. The Story of the MRI – Raymond V. Damadian, MD. Geraadpleegd op 16 januari 2019
[Video 1]
[Video 2

– Cranio-Cervical Syndrome (CCS) Symposium – april 6, 2013, Raymond V. Damadian, MD. Geraadpleegd op 10 januari 2023
[Video]

– Inventor of the MRI; Raymond Vahan Damadian: Speaking at a Bobby Jones
CSF educational lecture, January 16, 2019. Geraadpleegd op 26 februari 2023
[Video]

– The Possible Role of Cranio-Cervical Trauma and Abnormal CSF Hydrodynamics in the Genesis of Multiple Sclerosis R. V. Damadian en D. Chu. Verschenen in Physiol. Chem. Phys. & Med. NMR (20 September 2011) 41: 1–17

 

1 Ventrikels zijn de holte of kamers van de hersenen. De ventrikels zijn gedeeltelijk gevuld met de cerebrospinale vloeistof (CSF), die dient om de hersenen te beschermen en om stoffen uit de hersenen af te voeren. Er zijn vier ventrikels in de hersenen en deze hebben ieder een specifieke locatie en functie.

2 Het peri-ventriculaire gebied bestaat uit de wanden van de ventrikels en het weefsel dat er direct omheen ligt. Dit     gebied is een belangrijk onderdeel van het centrale zenuwstelsel.

azt
Stichting Onderzoek naar de Atlas Zone

In samenwerking met