Atlascorrectie

Atlascorrectie

De positie van de atlas in de reguliere geneeskunde is geen enkel punt van discussie of überhaupt een vraagstelling.

Er wordt gewoonweg vanuit gegaan dat de atlas, die diep onder de schedel verborgen ligt, altijd goed staat, in een optimale positie. Vandaar dat in de opleiding van artsen heel weinig tijd en aandacht wordt besteed aan de atlas en de zone eromheen. Echter, is het wel zo dat de atlas altijd goed staat? Dat wil zeggen op de meest optimale plek?

atlascorrectie met een vibreerstift
Bij een atlascorrectie wordt gebruik gemaakt van een vibreerstift

Naar onze ervaring is dit niet het geval. Sterker nog: bij de meerderheid van de mensen staat de atlas niet goed, dat wil zeggen geroteerd en soms ook gekanteld. En dat kan klachten geven. We hanteren verschillende onderzoeksmethoden om de scheefstand vast te stellen. Zij-uitsteeksels van de atlas kunnen handmatig onderzocht worden, zogeheten ‘palpatie’. Wel is het zo dat hoe meer ervaring de arts of therapeut heeft, hoe duidelijker hij/zij de scheefstand correct kan palperen.

Door de zij-uitsteeksels van de nekwervels en daardoor ook door de zij-uitsteeksels van de atlas lopen de wervelslagaders die uiteindelijk naar het hoofd zelf lopen. Als de atlas scheef staat, kan er een spanning zitten op de slagaders. Waarschijnlijk is dat de reden dat de oude Chinese geneeskunde, de zogeheten TCM, altijd de eerste nekwervel in verband bracht met hoge bloeddruk.

Om zeker te weten dat onze vooronderstelling en diagnose juist is, is mijn praktijk bezig met de Afdeling Radiologie van het Amsterdam UMC om een uniek onderzoek op te zetten die via MRI-methoden moet vaststellen of en hoe de atlas in eerste instantie ook bij gezonde mensen inderdaad in de meeste gevallen geroteerd staat. Dit zou wetenschappelijk en medisch gezien groot nieuws zijn.

Daarna kunnen we verder onderzoeken of de scheefstand bij mensen met klachten, zoals bijv. hoofdpijn- en migraineklachten anders is dan bij mensen zonder klachten.

Onze tientallen jaren ervaring intussen met het behandelen van mensen met klachten vertelt ons dat veel mensen baat hebben bij de  atlascorrectie, de zogeheten Atlas Zone Therapie.

Echter, veel mensen die een atlas scheefstand hebben en geen klachten ervaren, moeten steeds hun lichaam aanpassen aan de scheefstand van de eerste nekwervel. Dit worden compensaties genoemd. Dat ziet men aan schouderhoogteverschil, armlengte verschil, kanteling van het bekken, en uiteindelijk ook beenlengteverschil.

Deze compensaties kosten energie en dat kan men gemakkelijk aan als kind en jonge volwassene, omdat men veel energie heeft. Echter, als men ouder wordt en er andere gezondheidsuitdagingen komen, kan men een gebrek aan energie voelen en zich altijd moe voelen. Dit komt, omdat de emmer vol is en overloopt.

Voorkomen is beter dan genezen

Als men relatief goed in het vel zit en gezond is, dan is het de tijd om aan preventie te doen, en niet te wachten op een val van de trap, een val van het paard of een auto-ongeval waardoor een extra kleine verschuiving van de atlas net de druppel is die de emmer doet overlopen.

vibreerstift diep in de nek
De vibreerstift wordt diep in de nek gedrukt

Sommige kinderen of jongvolwassenen die erg gevoelig zijn en veel meer dingen in het lichaam aanvoelen, merken vaak al dat de overgang van het hoofd naar de nek een uitermate delicaat en belangrijk gebied is. Het lijkt alsof daar ook veel emoties en mentale indrukken worden opgeslagen. Als de atlas dan ook niet in optimale positie staat, wordt dat gebied belast.

De atlascorrectie is niet gevaarlijk. We kraken of manipuleren niet. Zelfs baby’s kunnen geheel veilig behandeld worden. Het kan wel gevoelig of zelfs pijnlijk zijn, maar daarna voelen de meeste mensen zich juist beter. Een groot voordeel van deze methode is dat je niet steeds terug hoeft te komen voor herhalingsbehandelingen. Ons advies is om elk half jaar één keer terug te komen voor een body-APK.

De Atlas Zone behandeling maakt het mogelijk om gezonder te leven.
De behandeling is eerder een voorwaarde voor het perfectioneren van het zelf genezende vermogen van het lichaam. Hierdoor kan het lichaam zijn capaciteit weer volledig gaan benutten.

Hiermee is de Atlas Zone methode vooral preventief en zou hierom eigenlijk al in een vroeg stadium moeten worden toegepast.

De Atlas Zone behandeling is geschikt voor alle leeftijden. De behandeling kan kinderen helpen om gezonder op te groeien en zich beter te ontwikkelen.