Motoriek kind verbeteren

Vaak vallen, onhandige of houterige bewegingen. Motorische problemen zijn niet prettig en beïnvloeden het dagelijks functioneren. Deze problemen worden vaak al duidelijk in de kindertijd. Motorische verwachtingen van de omgeving zijn dan niet haalbaar voor het kind. Dit kan allerlei problemen opleveren.

Naast voortbewegen en dingen pakken en vasthouden, is motoriek ook nodig voor het uiten van emoties en spreken. Als gevolg van motorische problemen kunnen dus ook sociaal – emotionele problemen ontstaan. Doordat kinderen anders bewegen en niet meekomen met leeftijdsgenoten, kunnen zij zich buitengesloten voelen, gepest worden en een negatief zelfbeeld ontwikkelen.

Problemen in de fijne-  en grove motoriek kan verschillende oorzaken hebben. Denk bijvoorbeeld aan lichamelijke afwijkingen en medische problemen.

 

Hoe verbetert Atlaszone de motoriek van mijn kind?

Atlaszone ontspant de belangrijkste spieren van het hoog-cervicale gebied. Patiënten die behandeld zijn, merken dit meteen. Ze ervaren meer ontspannen schouders en bekken en minder belasting bij knieën en voeten. Kinderen die vooral op de voorvoet lopen, zetten vaak direct na de behandeling van Atlaszone meteen hun hele voet op de grond.

 

Atlaszone behandeling

De Atlaszone behandeling is een veilige methode. Tijdens de behandeling wordt de atlas niet gemanipuleerd of gekraakt. Met behulp van een geavanceerd apparaat, ontwikkeld in Zwitserland, worden de spieren die net onder de schedel liggen behandeld. 

Door deze behandeling ‘putten’ de spieren onder de schedel uit, zodat ze loskomen. Zo krijgt de atlas de vrijheid om weer op de juiste plek te komen. Hierdoor verdwijnt de spanning in banden, spieren en weefsels. Er vindt een zogenaamde reset plaats, die vaak letterlijk voelt als een bevrijding. Meestal is er maar een behandeling nodig om de atlas weer goed te positioneren.

Resultaat

Het lichaam krijgt na een Atlaszone behandeling de gelegenheid zich weer te herstellen. Hierdoor verminderen of verdwijnen lichamelijke klachten zoals motorische problemen.

 

Contact

In de praktijk van Drs. Wim van den Berg komen veel patiënten die zijn doorverwezen door artsen, natuurartsen en/of therapeuten. Wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel ons op 06 – 42679638. Wil je meteen een afspraak maken, ga dan naar ons afsprakenformulier.  Ervaringen na Atlaszone