Migraine

Migraine is een hersenaandoening waarbij hoofdpijnaanvallen voorkomen die gepaard kunnen gaan met misselijkheid, uitvalsverschijnselen of overgevoeligheid voor licht en geluid.

Migraine is een neuro-vasculaire aandoening. Dit betekent dat het een ziekte is waarbij hersenen, zenuwen en bloedvaten betrokken zijn. Volgens de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten is de oorzaak van een migraineaanval onbekend. Wel is bekend dat migrainepatiënten overgevoelig zijn voor bepaalde prikkels. Deze overgevoeligheid is voor een groot deel erfelijk bepaald.

Op het moment dat de prikkeldrempel wordt overschreden, raken bepaalde delen van de hersenen overmatig belast. Deze ontregeling in het hoofd heeft uiteindelijk invloed op bloedvaten en zenuwen, die vervolgens migraine veroorzaken.  

 

Klachten migraine?

Volgens de richtlijn migraine van het Erasmus Medisch Centrum kan er onderscheid gemaakt worden tussen migraine met aura en migraine zonder aura.

De diagnose migraine zonder aura kan worden gesteld als er meer dan 5 aanvallen zijn, die 4 -72 uur duren.

Kenmerkende klachten migraine:

  • Hoofdpijn met een bonzend, kloppend of pulserend karakter
  • Hoofpijn aan één kant van het hoofd
  • Misselijkheid en/of braken
  • Gevoeligheid voor licht en geluid
 

Deze klachten zijn matig tot ernstig van karakter en verhinderen dagelijkse activiteiten. Door lichte routineactiviteiten zoals traplopen kunnen ze toenemen. Er is sprake van migraine met aura als zich ten minste twee migraineaanvallen hebben voorgedaan waarbij:

  • Lichtflitsen/ vlekken in het gezichtsveld voorkomen
  • Prikkelingen of een doof gevoel ontstaan in de ledematen of in het gezicht
  • Het gezichtsvermogen afneemt

 

Atlaszone behandeling

De Atlaszone behandeling is een veilige methode. Tijdens de behandeling wordt de atlas niet gemanipuleerd of gekraakt. Met behulp van een geavanceerd apparaat, ontwikkeld in Zwitserland, worden de spieren die net onder de schedel liggen behandeld. 

Door deze behandeling ‘putten’ de spieren onder de schedel uit, zodat ze loskomen. Zo krijgt de atlas de vrijheid om weer op de juiste plek te komen. Hierdoor verdwijnt de spanning in banden, spieren en weefsels. Er vindt een zogenaamde reset plaats, die vaak letterlijk voelt als een bevrijding. Meestal is er maar een behandeling nodig om de atlas weer goed te positioneren.

 

Resultaat

Het lichaam krijgt na een Atlaszone behandeling de gelegenheid zich weer te herstellen. Hierdoor verminderen of verdwijnen lichamelijke klachten zoals migraine.

 

Contact

In de praktijk van Drs. Wim van den Berg komen veel patiënten die zijn doorverwezen door artsen, natuurartsen en/of therapeuten. Wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel ons op 06 – 42679638. Wil je meteen een afspraak maken, ga dan naar ons afsprakenformulier.  Ervaringen na Atlaszone

Mijn nek voelt vrijer en ik kan nu doorslapen. Na de eerste behandeling heb ik nog veel migraine gehad, na de tweede behandeling was dat de eerste weken weg.

Vrouw, 62 jaar, Joure

 

Ik kwam voor mijn migraine, de aanvallen heb ik nog steeds maar de intensiteit is afgenomen.

Vrouw, 51 jaar, Oudekerk aan de IJssel