Klachten tijdens en na zwangerschap

Klachten tijdens en na zwangerschap

Vanzelfsprekend verandert het lichaam van een vrouw tijdens de zwangerschap. Het gewicht neemt toe en de lichaamshouding past zich aan. Ongeveer de helft van de vrouwen krijgt tijdens hun zwangerschap of na de bevalling te maken met klachten.

Denk aan klachten rondom het bekken, zoals bekkeninstabiliteit. Ook komen pijnklachten in de lage rug en benen voor. Deze klachten kunnen continu aanwezig zijn of optreden na langdurig lopen, zitten of in één houding staan.

Hoe ontstaan klachten tijdens en na de zwangerschap?

Pijnklachten kunnen veroorzaakt worden door (over)belasting van de buik- en rompspieren, persen of door het continu aanspannen van de bekkenbodemspieren. Dit laatste kan bekkenbodemklachten geven zoals urine-incontinentie en seksuele problemen.

Zwangerschappen veroorzaken ook vaak een verminderde belastbaarheid van het bekken. De mate van belasting wordt daarbij bepaald door de stand van het bekken.

Symptomen van klachten tijdens en na de zwangerschap

Tijdens je zwangerschap verandert je houding en gewicht en zullen je bekkengewrichten meer beweeglijk worden. Hierdoor kun je pijn in het bekken of rugklachten krijgen.

Lage rugpijn komt het meeste voor en is een hevige en zeurderige pijn in je onderrug. Omdat je baarmoeder met banden aan je rug vast zit, wordt je buik naar voren getrokken waardoor je een holle rug krijgt. Vervolgens kun je wat achterover gaan leunen om jezelf in evenwicht te houden. Dit kan zorgen voor klachten van je onderrug tot je liezen.

Rugklachten kunnen tevens een symptoom zijn van een blaasontsteking. Als je vaker dan normaal moet plassen en hierbij een branderig gevoel hebt kun je dit beter direct bij de huisarts laten controleren.

Klachten tijdens en na de zwangerschap

De meest voorkomende klachten tijdens en na de zwangerschap zijn:

  • Pijn aan de voorkant van het bekken dat eventueel kan uitstralen via de binnenkant van je bovenbeen, naar je lies of vagina
  • Pijn in de lage rug, boven je stuitje. Dit kan uitstralen naar de je bil, lies en achterzijde van je bovenbeen of onderbeen
  • Pijn rond je stuitje. Deze pijn verergert vaak bij vermoeidheid en sommige bewegingen zoals draaien met je rug, bukken en onverwachte bewegingen

Bovenstaande klachten kunnen worden voorkomen door tijdige ontdekking en behandeling van de klachten.

Behandeling klachten tijdens en na zwangerschap met de Atlas Zone Therapie

Het gebied rond de hoogste nekwervel, ook wel de atlas genoemd, speelt een essentiële rol bij de bekkenstand. Een scheefstand van de atlas kan zelfs bekkeninstabiliteit veroorzaken. Door het gebied rond de atlas te behandelen, kan het bekken gecorrigeerd worden. De Atlas Zone behandeling is een veilige methode. Tijdens de behandeling wordt de atlas niet gemanipuleerd of gekraakt.

Met behulp van een geavanceerd apparaat, ontwikkeld in Zwitserland, worden de spieren die net onder de schedel liggen behandeld.

Door deze behandeling ‘putten’ de spieren onder de schedel uit, zodat ze loskomen. Zo krijgt de atlas de vrijheid om weer op de juiste plek te komen. Hierdoor verdwijnt de spanning in banden, spieren en weefsels. Er vindt een zogenaamde reset plaats, die vaak letterlijk voelt als een bevrijding.

Meestal is er maar één behandeling nodig om de atlas weer goed te positioneren. Tijdens de Atlas Zone behandeling wordt doorgaans het bekken gecorrigeerd.

Het lichaam krijgt na een de behandeling de gelegenheid zich weer te herstellen. Hierdoor verminderen of verdwijnen lichamelijke klachten zoals de klachten tijdens en na de zwangerschap. Over het algemeen behandelen we uit voorzorg de atlas van vrouwen niet tijdens de eerste helft van de zwangerschap.

Reviews behandeling klachten tijdens en na de zwangerschap

Wim neemt de tijd om goed naar jouw verhaal te luisteren en een diagnose te stellen. Past dan toe wat voor jouw lichaam de juiste behandelwijze is. Ik sta nu weer stevig met twee benen op de grond, heb geen klemmende kaken meer en ervaar minder hoofdpijn. Wat een verlichting!

Elisa Langeveld Avatar
Elisa Langeveld
5/21/2022

Sinds 2015 kreeg ik last van duizeligheidsaanvallen. Aanvankelijk dacht ik dat dit te maken had met het wennen aan een leesbrilletje. De duizeligheid duurde maar een paar minuutjes, maar was wel zo heftig dat ik op de grond moest gaan zitten of me heel erg goed moest vasthouden om niet om te vallen.
Via de huisarts kwam ik bij een KNO arts die dacht dat het mogelijk de ziekte van Ménière kon zijn, maar de testjes wezen dat niet uit.
Omdat er periodes waren die zonder duizeligheid verliepen heb ik het een behoorlijk tijdje aangekeken, maar langzaamaan werden de klachten frequenter en beperkte de duizeligheid me steeds meer in mijn dagelijks functioneren. Ik durfde eigenlijk niet meer in de auto te stappen, omdat ik zo snel duizelig werd dat ik nauwelijks tijd zou hebben om de auto nog aan de kant te krijgen.
Lang verhaal kort: na allerlei onderzoeken bij de huisarts en bij de neuroloog kwam ik geen steek verder. Er zijn MRI scans gemaakt, ik kreeg zelfs medicatie voorgeschreven, maar de klachten werden alleen maar erger. Soms wel 5 keer op een dag duizelig, misselijk, braken en een enkele aanval duurde zelfs meer dan 24 uur. Ook de medicatie hielp niets (propranolol) en leek de klachten zelfs te versterken. Uit een onderzoek bij de huisarts bleek ook dat ik een bijzonder hoge bloeddruk had. Ook had ik mijn hele leven met grote regelmaat hoofdpijn. De artsen dachten dat de duizeligheid te maken zou kunnen hebben met een vorm van migraine.
Uiteindelijk ben ik (ten einde raad) zelf op onderzoek uit gegaan en kwam al speurend op internet terecht bij Wim van den Berg. Op de site las ik een aantal verhalen die voor mij zeer herkenbaar waren. Baat het niet, dan schaadt het niet was mijn gedachte.
Een afspraak gemaakt bij Wim die meteen al zag dat mijn lichaam niet helemaal recht was. De ene arm was langer dan de andere en bij de benen idem dito. Wim heeft me behandeld en direct na de behandeling (in januari 2022) voelde ik me een totaal ander mens! Mijn atlas stond behoorlijk scheef en dat verklaarde ook het arm- en beenlengte verschil. Het is echt ongelofelijk wat de behandeling met me heeft gedaan: ik voel me 10 jaar jonger, ik heb geen seconde hoofdpijn meer gehad, ik ben totaal niet meer duizelig geweest, mijn bloeddruk is enorm gedaald naar een normaal niveau en ik voel me super stabiel en niet meer onzeker in mijn dagelijkse leven. En ik heb ook geen steenkoude handen en voeten meer!
Na een maand de controle gehad en alles was en is helemaal 100% in orde.
Had ik dit maar eerder ontdekt, dat had me een heleboel narigheid bespaard. En naast het feit dat de behandeling me enorm heeft geholpen, is Wim een bijzonder aardig en inlevend mens.
Ik ben nu bijna 4 maanden verder en het gaat ontzettend goed. Super bedankt Wim!!!

Tom Avatar
Tom
4/12/2022

Since 2015 I suffered from vertigo attacks. At first I thought this had to do with getting used to reading glasses. The vertigo lasted only a few minutes, but was so intense that I had to sit on the floor or hold on really tight so as not to fall over.
Through the GP I came to an ENT doctor who thought it could possibly be Ménière's disease, but the tests did not show that.
Because there were periods that passed without dizziness, I watched it for quite a while, but gradually the complaints became more frequent and the dizziness limited me more and more in my daily functioning. I didn't really dare to get in the car anymore, because I got dizzy so quickly that I would hardly have time to get the car to the side.
Long story short: after all kinds of examinations at the GP and the neurologist I did not get any further. MRI scans were made, I was even prescribed medication, but the complaints only got worse. Dizziness, nausea, vomiting up to 5 times a day and a single attack lasted more than 24 hours. The medication did not help either (propranolol) and even seemed to strengthen the complaints. An examination at the GP also showed that I had very high blood pressure. I have also had headaches on a regular basis throughout my life. The doctors thought that the dizziness could be related to a form of migraine.
In the end I (desperately) went to investigate myself and while searching the internet I ended up with Wim van den Berg. On the site I read a number of stories that were very recognizable to me. If it doesn't help, then it won't hurt was my thought.
Made an appointment with Wim who immediately saw that my body was not completely straight. One arm was longer than the other and the same on the legs. Wim treated me and immediately after the treatment (in January 2022) I felt a completely different person! My atlas was quite skewed and that also explained the arm and leg length difference. It's unbelievable what the treatment has done to me: I feel 10 years younger, I haven't had a headache for a second, I haven't been dizzy at all, my blood pressure has dropped to a normal level and I feel super stable and no longer insecure in my daily life. And I no longer have stone cold hands and feet!
Had the checkup after a month and everything was and is 100% in order.
If only I had discovered this sooner, it would have saved me a lot of trouble. And besides the fact that the treatment has helped me enormously, Wim is a very nice and empathetic person.
It's now almost 4 months later and things are going really well. Thank you very much Wim!!!

Tom van Disseldorp Avatar
Tom van Disseldorp
4/12/2022

Ik had altijd druk op mijn schedelrand, spanning op mijn kaken, een trillend spiertje in mijn hals en mijn nek was bij het draaien altijd wat pijnlijk.
Van een vriendin hoorde ik bijzondere verhalen over de fantastische behandeling bij Wim. Al na zijn eerste behandeling was de spanning en druk weg, het trillende spiertje heb ik nooit meer gezien. En daarnaast sliep ik veel dieper en beter. Aanrader eerste klas! Wim oefent zijn vak uit met hart en ziel, neemt alle tijd en gaat zorgvuldig te werk.

Edith van den Anker Avatar
Edith van den Anker
2/09/2022

It's miraculous how my body posture was reset into a healthy state after the treatment. Within hours my energyflows regained strenght. Even after one month no differences between leg lengths could be observed.
I strongly recommend this method of therapy if you want to experience less (muscle) pain and more flexibility.

Messa Lina Avatar
Messa Lina
2/06/2022

Blij en dankbaar….
Vorig jaar twee behandelingen gehad en bijna twee weken geleden een derde behandeling en het lijkt wel of toen het kwartje is gevallen in mijn lichaam!! Vorig jaar bleek ik een beenlengteverschil van
2 cm te hebben. Klachten voornamelijk (chronische) hoofdpijn/moe in hoofd/watten hoofd. Piep in linkeroor en last van heup. Hoofdpijn was voor mij de belangrijkste issue. Zeker resultaat na behandelingen vorig jaar. Geen heuppijn meer, piep in oor weg, hoofdpijn ook minder, maar bleef wel aanwezig. Naast een lichamelijk verschil zeker ook geestelijk. Voel minder stress in mijn lijf (rustiger), maak mij minder druk en ben assertiever geworden. Besloten om nogmaals naar Wim te gaan. Bleek dat rotatie van de atlas iets was verschoven, waardoor beenlengteverschil nu 0,5 cm.
Wim legde uit dat als het al jaren niet goed heeft gezeten, het lichaam een soort geheugen heeft en soms weer gaat neigen naar de oude situatie. Dit hoeft niet, maar kan wel. Naast een hoofd/kaak-behandeling ook een behandeling aan de atlas via apparaat. Het lijkt wel of dit een soort ‘fine tuning’ was, wat mijn lichaam nodig had. Nu ruim een week verder en voel zo’n groot verschil. Hoofd voelt veel beter en slaap ook beter/dieper.
Hierdoor lekkerder in mijn vel en meer energie !
Wat ik ook wil meegeven is dat ieder lichaam anders is en er zijn mensen die baat hebben en houden bij één behandeling en sommige mensen hebben meer behandelingen nodig. Of het lichaam heeft meer tijd nodig om te herstellen, waardoor je ook later pas resultaat ondervindt. Ik ben zo blij dat ik deze derde afspraak heb gemaakt, want dit is net het zetje wat mijn lichaam nodig had. Ik hoop natuurlijk dat dit gaat voortzetten, maar daar heb ik alle vertrouwen in en anders geen twijfel dat ik voor een vierde afspraak ga. Wim ik wil jou bedanken. Jij bent een fijn persoon, bij wie je je snel op je gemak voelt. Je straalt rust uit en ondanks jouw drukke schema, neem je er alle tijd voor.
Zelfs voor een lekker bakje koffie ! Hartelijke groet, Anita

Anita Avatar
Anita
1/22/2022

Zelf werkzaam als holistisch fysiotherapeut.

In 2012 kennisgemaakt met de specialiteit van Wim en erg onder de indruk. Inmiddels tientallen van mijn eigen cliënten naar Wim gestuurd met positieve feedback.

Mijn eigen ervaringen; na auto ongeluk in 2020 was ik duizelig en was mijn zicht soms even helemaal weg. Verder had ik een beperkte mobiliteit van de rotatie van mijn nek naar links. Na 1 behandeling was alle duizeligheid weg, mijn zicht weer helder, mobiliteit voor 90% terug. Na controle volledige functie terug van mijn nek.

Atlas zone therapie kan ik ieder aanraden wie duizeligheid, hoofdpijn, of nekklachten van enige aard heeft.

Wouter van der Heijden Avatar
Wouter van der Heijden
12/31/2021

De atlas zone therapie van wim is 100% aan te raden. Ik zelf had al sinds februari 2021 last van drukkende/bokkende en stekende hoofdpijn en had alles al geprobeerd en de hoop al bijna opgegeven tot dat ik de atlas zone therapie tegen kwam en gelijk een afspraak gemaakt en nu na 2 behandeling helemaal van al de klachten af en kan ik weer vrolijk verder echt 100% aan te rade
Gr Andreas

Luc Avatar
Luc
12/15/2021

Ida Fit2BHappy Bakhuisen (Leefstijlcoach Kijkduin) Avatar
Ida Fit2BHappy Bakhuisen (Leefstijlcoach Kijkduin)
10/31/2021

De resultaten zijn echt verbluffend. De energie ging weer stromen op meerdere niveaus. Fysiek voelde ik het stromen in mijn hoofd en mijn lijf. Ik heb meer toegang tot mijn energie gekregen. Ook mentaal verdwenen zorgen als sneeuw voor de zon op de dag zelf. Ik voelde me echt letterlijk en figuurlijk een ander mens na de behandeling. De lengte van mijn benen is weer gelijk, waardoor lopen en langer staan ook makkelijker gaat. Het heeft zelfs een positief effect op mijn nachtrust. Wim van den Berg is voor mij een tovenaar.

Sandra Been Avatar
Sandra Been
10/14/2021

Na méér dan 60 jaar dagelijkse hoofdpijnen en minstens 5 keer in de week een migraine/cluster aanval te hebben gehad , ben ik na lang zoeken via diverse artsen, fysiotherapeuten, acupuncturisten en andere homeopathische genezers , terecht gekomen bij drs Wim van den Berg te Maassluis. Ik sta altijd open voor nieuwe behandelingen en na de eerste sessie , bleek al , dat ik minstens 3 à 4 dagen in de week géén hoofdpijnaanval meer heb gehad. Na de 2e behandeling was ik er al een week van mijn hoofdpijn af, wat ik nog nóóit had meegemaakt . Ik heb nu wat lichte hoofdpijn , máár dat kan wèl , omdat ik de dag ervoor me gek gegeten heb met van eieren , chocolade , kaas en chocomelk , wat ik al tijden niet gedaan hebt , omdat dit de hoofdpijn aanwakkert .
Wim , ik ben je 1000x dankbaar voor de behandelingen , die je mij gegeven hebt en je hebt beslist een plaatsje in m`n hart verdient.
Vgr. Rody

Rody Roth Avatar
Rody Roth
10/01/2021

After more than 60 years of daily headaches and at least 5 times a week a migraine / cluster attack, after a long search through various doctors, physiotherapists, acupuncturists and other homeopathic healers, I ended up at drs Wim van den Berg in Maassluis . I am always open to new treatments and after the first session, it turned out that I have not had a headache attack for at least 3 to 4 days a week. After the 2nd treatment I was already a week off my headache, which I had never experienced before. I now have a slight headache , but that is possible , because the day before I ate myself crazy with eggs , chocolate , cheese and chocolate milk , which I have not done for ages , because this triggers the headache .
Wim, I am 1000 times grateful to you for the treatments you have given me and you have definitely earned a place in my heart.
cf. Rody

Rody Roth Avatar
Rody Roth
9/27/2021

Prettige ervaring. Ik had last van mijn nek en tal van daaruit voortvloeiende klachten. Mijn nek is nu veel beter en mijn klachten zijn verminderd. Het is 2 weken geleden en mogelijk zal het nog verder verbeteren

Bart Lutmers Avatar
Bart Lutmers
7/02/2021

petra sonneveld Avatar
petra sonneveld
7/01/2021

De pijn in mijn bovenrug en nek zijn een stuk minder na de behandeling bij Wim. Erg fijne omgeving en behandeling

Jaimy Hop Avatar
Jaimy Hop
5/01/2021

Ben vorig jaar via via bij wim in de praktijk gekomen,
Wat ben ik daar nu blij mee , voel mij echt een ander mens door de behandeling .Ik had veel last van mijn onderrug en schouders en was erg stijf aan het worden,ben nu 3 keer bij wim geweest en voel me super goed en weer een stuk minder pijn in mijn lijf.
Wim bedankt mocht het nodig zijn dan kom ik zeker langs .
Groetjes suus

Suzanne Dijkstra Avatar
Suzanne Dijkstra
4/02/2021

Bedankt Wim, voor de uitstekende zorg. De afgelopen jaren heb ik veel onrust ervaren rondom mijn ruggengraat, voornamelijk in mijn nek. Veel stijfheid en spanningen wat leidde tot hoofdpijn en vermoeidheid. Ik heb een ongelofelijk verschil ervaren na het corrigeren van mijn atlas. De onrust in mijn nek is weg, ik sta stabieler op mijn voeten en het rechtop zitten kost mij veel minder moeite dan voorheen. Het voelt voor mij daadwerkelijk als een bevrijding.

Mick A. Avatar
Mick A.
4/02/2021

Hallo, na mijn bezoek met Drs. Wim van den Berg hebben er wel veranderingen plaats gevonden zoals beenlengte verschil van 2 cm opgelost waardoor mijn nek lekkerder aanvoelt maar ik slaap nu ook beter en merk dat mijn stoelgang vele malen beter is geworden dan voorheen. Bij deze wil ik Wim van den Berg nog hartelijk bedanken.

marga veenman Avatar
marga veenman
3/13/2021

Ik heb 2 atlasbehandelingen gehad bij Wim van den Berg en al na de eerste behandeling was het verschil in beenlengte (door een verkeerde houding) gecorrigeerd. Ik heb veel jaren nekklachten gehad en nu kan ik mijn hoofd weer gemakkelijk alle kanten op draaien zonder pijn. Ik ben hier heel erg blij mee! Bedankt, Wim.

Anne-Miek van Eekelen Avatar
Anne-Miek van Eekelen
3/10/2021

Dankzij Wim ben ik na 12 jaar eindelijk van de pijn in mijn onderrug af. Wim is een rustige, relaxte man die je op je gemak stelt en zijn werkwijze goed uitlegt. Het lengte verschil in mijn benen is opgelost, waardoor ik nu stevig op 2 benen sta als ik stilsta. (Ipv dat ik sta te wiebelen van mijn ene naar mijn andere been) En voor de dames onder ons, zelfs de pijn in mijn buik en rug tijdens ons maandelijkse momentje is aanzienlijk minder geworden! Ik raad deze behandeling iedereen aan!

Nikki Hoff Avatar
Nikki Hoff
2/27/2021

Begin oktober voor het eerst bij Wim van den Berg geweest. Na vele jaren met regelmaat hoofdpijnen te hebben gehad. Diverse therapeuten te hebben afgelopen,wat verder geen resultaten had gebracht en alleen maar ergernis gaf,via een reclame spot bij hem terecht gekomen. Met de gedachte baad het niet dan schaadt het niet. Oorzaak van het gedoe een zwaar motorongeluk in mijn jeugd met als gevolg een nektrauma. Inmiddels ben ik 53 jaar oud dus......... Het resultaat tot nu toe is echt heel bijzonder ik kan mijn hoofd/nek weer alle kanten opdraaien en de zeurende hoofdpijn is tot nu VERDWENEN !!! Nogmaals bedankt Wim van den Berg

Marcel Avatar
Marcel
12/08/2020

Hi, I went to see Wim in November 2020, he has put back the Atlas in his position using Swiss technics during the first appointment. I was very impressed how fast (the process takes about 1 hour) he can correct asymmetry in the body. After few weeks, The second meeting was focused on putting back broken tail bone (specific to my case). I'm very grateful to Wim. He has a deep expertise, is very kind and can understand fast the body. Last time, I went with my friend and she was also cured.

Benoit Massart Avatar
Benoit Massart
11/19/2020

hallo, ik ben cora witter en ben 23 september j.l bij wim van den berg ik de praktijk geweest voor een behandeling van de atlas.
na zo ongeveer 30 jaar pijn in mijn gehele lichaam en vele behandelingen verder met diagnose firbromialgie, nu eindelijk verlost van mijn pijn klachten .
ik sta weer met beide benen letterlijk stevig op de grond kan weer met gemak de trap op en af zelfs met een volle wasmand. de pijn in nek en rug zijn weg en ik kan mijn hoofd weer vrij draaien.
ik kan mijn hobby "mime" weer uitoefenen.
ik ben weer een blij mens met hoop in de toekomst.
met grote dank aan Wim.

Cora Witter Avatar
Cora Witter
11/07/2020

Onlangs heb ik een atlas behandeling gehad van Wim van den Berg. Ik bleek een behoorlijk beenlengte verschil te hebben. Dat was na de eerste behandeling helemaal weg en dat is zo gebleven! Mijn houding is nog nooit zo stevig en recht geweest als nu, een heerlijk gevoel. Mijn lichaam is weer in evenwicht. Professioneel en zeer de moeite waard!

Linda Weekers Avatar
Linda Weekers
11/04/2020

Op 17/11/2017 een ernstig auto-ongeval gehad met zware whiplash als gevolg. Verschillende behandelingen gehad waaronder Kiné, dry needling, chiropractie,nekschool maar mijn conditie met als grootste boosdoener de draaiduizeligheid die ik elke dag ervaarde en het werk niet kon hervatten zoals het hoorde, bracht mij via Google bij de praktijk van Wim van den Berg. Vanaf het eerste bezoek kreeg ik te horen dat hij dacht mij te kunnen helpen en inderdaad ik kon het werk hervatten mits toch wel naar mijn lichaam te luisteren. Tot op heden is dit voor mij de beste therapie die ik sedert mijn ongeval ken en ik ben enorm dankbaar voor al de tijd die voor mij vrij wordt gemaakt als ik voor een behandeling ga.
Hartelijk dank,
Een warme groet,
Marleen uit het mooie Brugge, België

Marleen Dehaudt Avatar
Marleen Dehaudt
7/21/2020

Bekijk meer reviews van cliënten over de Atlas Zone Therapie.