Praktijkevaluatie

Praktijkevaluatie

Op 10 mei 2017 is de Atlas Zone praktijk van drs. Wim van den Berg gevisiteerd door AVAR.

Het volledige evaluatie rapport ligt ter inzage in de praktijk van Drs. Wim van den Berg. Het rapport heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Hieronder volgen de belangrijkste conclusies van AVAR:

avar keurmerk
AVAR

De praktijk is gevestigd in een medisch centrum, waarin meerdere disciplines praktijk houden. Uw praktijk is hier aan de buitenzijde goed herkenbaar. Na de toegangsdeur en hal komt de cliënt in de gemeenschappelijke wachtruimte waar tevens toegang tot de toiletruimte. In de wachtruimte staan stoelen, ligt informatiemateriaal en er hangt een scherm waarop informatie wordt getoond.

De praktijkruimte is ruim en licht en is functioneel ingericht met onder andere een bureau, stoelen, behandeltafel, open en gesloten kasten. De ramen laten daglicht naar binnen, maar bieden geen inkijkmogelijkheden van buitenaf. Omdat u met regelmaat ook enige tijd werkzaam bent in een Medisch Centrum in Kuala Lumpur, Maleisië, heeft u een vaste waarneemster, te weten Jolanda Oosterwolde. Zij vervangt u in deze weken en kan dan ook bij de cliëntendossiers; Jolanda Oosterwolde is ook lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde VIV.

Een afsluitbare kast voor de cliëntendossiers is aanwezig. Het visitatie vragenformulier voorafgaande aan de visitatie is zorgvuldig ingevuld. Met het opvolgen van de advies en verbeterpunten is direct na afloop van de visitatie begonnen. Een uitstekende praktijk!

Wie is AVAR?

AVAR is als visiterend bureau onderscheidend op de volgende gebieden:

 • Zij biedt organisaties meerwaarde door specifieke vragen van de opdrachtgever (bijvoorbeeld een ziektekostenverzekeraar) centraal te stellen.
 • Integriteit en onafhankelijkheid zijn belangrijke kernwaarden van AVAR.
 • AVAR ziet dat organisaties met de uitvoering van visitaties erkenning van bijvoorbeeld koepelorganisaties/zorgverzekeraars verkrijgen omdat zij de kwaliteit en het bewakingsbelang in deze sector aantoonbaar en inzichtelijk kunnen maken.
 • AVAR staat er voor dat organisaties en belanghebbenden zich herkennen in het visitatierapport. AVAR schenkt veel aandacht aan de klant en context.
 • Visitaties zijn een belangrijk instrument voor leren en verbeteren.
 • Rapportages en jaarverslagen geven overzicht en transparantie.
  AVAR voert als enig bureau sinds 2010 professionele, onafhankelijke, externe visitaties uit bij organisaties en zorgverleners werkzaam in de aanvullende zorgsector.
 • AVAR heeft de meeste ervaring in het uitvoeren van visitaties bij zorgverleners en organisaties, groot en klein in diverse werkgebieden door het uitvoeren van ruim 700 visitaties.
 • Onafhankelijkheid voor directie, visiteurs en medewerkers is vastgelegd in het beleidsplan
 • AVAR is echt onafhankelijk doordat zij geen binding heeft of heeft gehad met opdrachtgevers, opleidingen- of beroepsorganisaties.
 • Duidelijkheid in procedures en eenduidigheid in de uitvoering van visitaties.
 • AVAR werkt alleen met gediplomeerde visiteurs
 • Efficiënte planning en organisatie
 • Bieden maatwerk
 • Snel inzetbaar
 • Korte lijnen